Javno objavljene pogajalske smernice za sporazum med EU in ZDA - TTIP

petek, 10. oktober 2014

Evropski svet se je včeraj, 9.10.2014, odločil da umakne stopnjo zaupnosti iz pogajalskih smernic za trgovinski sporazum med EU in ZDA - TTIP. Le te so dostopne na povezavi:  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf.

Gre za najpomembnejši dokument v okviru pogajanj med EU in ZDA, s katerim države članice podelijo Evropski komisiji mandat na osnovi katerega se lahko pogaja z ZDA.