Javno posvetovanje o bodočih trgovinskih odnosih med EU in Turčijo

petek, 18. marec 2016
Obveščamo vas, da je Evropska komisija  odprla javno posvetovanje, katerega cilj je zbrati mnenja in pričakovanja podjetij glede bodočih trgovinskih in gospodarskih odnosov med EU in Turčijo.
 
Trgovinski odnosi med EU in Turčijo temeljijo na sklenjenem sporazumu o pridružitvi iz leta 1963, ki je bil leta 1995 nadgrajen z vzpostavitvijo carinske unije za industrijske in predelane kmetijske proizvode.
 
Evropska komisija proučuje možnost modernizacije carinske unije. V ta namen bo pripravila  študijo presoje učinkov morebitne sklenitve sporazuma.
 
Podjetja, ki že poslujejo s Turčijo, ali takšno poslovanje načrtujejo v bodoče, vabimo, da izpolnijo vprašalnik Evropske komisije.  Posvetovanje je odprto do 9. junija 2016.
 
Hkrati podjetja vabimo, da o pričakovanjih in morebitnih trgovinskih ovirah, s katerimi se srečujejo na turškem trgu, seznanijo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov eutrade.mg@gov.si.