Javno povabilo k udeležbi v gospodarski delegaciji v Azerbajdžan (Baku 15. do 16. januar 2013) in na pripravljalnem seminarju Kako poslovati z Azerbajdžanom

ponedeljek, 17. december 2012

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma  (v nadaljevanju SPIRIT Slovenija, javna agencija), skupaj z Azerbajdžansko izvozno in investicijsko Agencijo (AZPROMO) v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za zunanje zadeve, GZS in OZS organizira izhodno gospodarsko delegacijo slovenskih podjetij v Azerbajdžan, ki bo potekala od 15. do 16. januarja 2013 v Baku-ju. Delegacija bo potekala ob obisku predsednika vlade Republike Slovenije gospoda Janeza Janše ter ministra Republike Slovenije za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Radovana Žerjava in ministra Republike Slovenije za infrastrukturo in prostor Zvoneta Černača pri predsedniku Republike Azerbajdžana dr. Ilham Aliyevu.

V dvodnevni gospodarski delegaciji bodo imeli udeleženci priložnost predstaviti svoja podjetja azerbajdžanskim poslovnežem v okviru poslovne konference, na bilateralnih razgovorih kot tudi na neformalnem srečanju. Namen gospodarske delegacije je omogočiti slovenskim podjetjem spoznati azerbajdžansko poslovno okolje, olajšati navezavo poslovnih stikov z azerbajdžanskimi podjetji in pot do sklepanja poslov ter na ta način prispevati k pospeševanju gospodarskih odnosov, blagovne menjave in tujih investicij med Slovenijo in Azerbajdžanom.

SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo za vse udeležence delegacije kot tudi za vsa slovenska podjetja, ki so zainteresirana za pridobitev novih informacij za vstop ali razširitev poslovanja na azerbajdžanskem trgu organiziral pripravljalni seminar »Kako poslovati z Azerbajdžanom«, ki  bo v četrtek 10. januarja 2013 ob 13. uri v veliki sejni sobi Generalnega Sekretariata Vlade RS, Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana.

Stroške udeležbe v poslovni delegaciji krijejo udeleženci sami, stroške organizacije pripravljalnega seminarja, poslovne konference in bilateralnih sestankov v Baku-ju krije SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Program seminarja
 

Kotizacije ni.

Da bi azerbajdžanski soorganizatorji lahko zagotovili ustrezne sogovornike in ker je število mest v delegaciji omejeno, vabimo vsa zainteresirana slovenska podjetja, da svoj interes za udeležbo v gospodarski delegaciji in na seminarju »Kako poslovati z Azerbajdžanom« potrdite z izpolnjeno elektronsko prijavnico s poslovnim profilom podjetja (v angleškem jeziku) najkasneje do četrtka 27. decembra 2012.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na:
• go. Tanjo Drobnič, SPIRIT Slovenija, javna agencija, tel: 01 5891 894, email: tanja.drobnic@japti.si,
• go. Tino Lukan, SPIRIT Slovenija, javna agencija, tel: 01 5309 826, email: tina.lukan@japti.si
 
 

Obvestilo udeležencem gospodarske delegacije v Azerbajdžan (Baku 15. do 16. januar 2013) - pridobitev vize

Zainteresirana podjetja za gospodarsko delegacijo v Azerbajdžan obveščamo, da je za vstop v Azerbajdžan potreben vstopni vizum

Vsa prijavljena podjetja pozivamo, da do 28.12.2012 v času uradnih ur na SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova 60, 100 Ljubljana dostavijo naslednje dokumente, ki so potrebni za pridobitev azerbajdžanske vize :

  1. izpolnjen obrazec oziroma vloga za pridobitev vizuma (dodamo dokument ali link nanj),
  2. dve fotografiji za osebni dokument, ki ne smeta biti starejši od šestih mesecev, ozadje na fotografijah mora biti belo,
  3. veljavni potni list.


Pojasnilo glede izpolnjevanja obrazca:

 

Obrazec za izdajo vizuma je potrebno izpolniti v celoti (na levi in desni strani). Prosimo vas, da ga izpolnite čitljivo in natančno ter pri tem uporabljate pisali modre ali črne barve.

Morebitne dodatne informacije glede vizumov se nahajajo na spletni strani:
http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu/evropa/azerbajdzan/

Spletna stran Veleposlaništva Republike Azerbajdžan na Dunaju:
http://www.azembassy.at/?options=content&id=6
 

 

**********

PRILOŽNOSTI ZA SODELOVANJE Z AZERBAJDŽANOM

Blagovna menjava med državama je relativno skromna in je v letu 2011 dosegla vrednost 7,8 mio EUR in se je glede na leto 2010 povečala za 21%. Menjava že vrsto let temelji samo na slovenskem izvozu.
Slovenija je v letu 2011 v Azerbajdžan največ izvažala zdravila (60%), kri, človeška, živalska, pripravljena za uporabo v terapevtske namene (20%), električne aparate za žično telefonijo in telegrafijo (3%), električne akumulatorje (3%), živila (2,5%), netkani tekstil (1,6%), premazna sredstva (1,5%), vode, mineralne, sodavice (1,1%), elektrotermične aparate in naprave za gospodinjstvo (1%),

Priložnosti za poglobitev gospodarskega sodelovanja med državama so na področju energetike, obnovljivih virov energije – (gradnja malih hidroelektrarn), energetske varnosti (v okviru EU), telekomunikacije ter informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT)  (Azerbajdžan razvija širokopasovne povezave), kmetijstva, prehrambne industrije, vinarstva  (Azerbajdžan vlaga veliko sredstev v izboljšanje okolja in zagotavljanje kvalitetne hrane. Odprti so za nabave ustrezne mehanizacije, odpiranje skupnih podjetij in za uvoz hrane. Možnosti za izvoz hrane v Azerbajdžan so zelo velike, saj primanjkuje kvalitetne in raznovrstne hrane. ), kulturnega sodelovanja: (za ohranitev kulturnih spomenikov), gradnje infrastrukture, farmacije, visoke tehnologije, turizma (tudi zdraviliški turizem), pohištvene industrije.