Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu ARAB HEALTH, Dubai, ZAE, 27.-30. januar 2020

četrtek, 04. julij 2019

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu ARAB HEALTH, ki bo potekal od 27. do 30. januarja 2020 v Dubaju, ZAE. V letu 2019 se je na sejmu predstavilo 4.250 razstavljavcev iz 64 držav, obiskalo pa ga je 106.500 obiskovalcev.

Sejem ARAB HEALTH je namenjen predstavitvi izdelkov in storitev s področja medicine in medicinske opreme.

Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.arabhealthonline.com.

S tem povabilom vabimo vsa zainteresirana podjetja, da se predstavijo na skupnem razstavnem prostoru, ki ga v okviru omenjenega sejma zagotavlja SPIRIT Slovenija, javna agencija. SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru skupinske predstavitve na sejmu ARAB HEALTH zagotavlja najem neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Za izvedbo skupinske predstavitve na sejmu ARAB HEALTH bo SPIRIT Slovenija, javna agencija namenila finančna sredstva v predvideni višini 120.000 EUR. Končno razporeditev podjetij na skupnem razstavnem prostoru bo pripravila oziroma potrdila SPIRIT Slovenija, javna agencija. Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama.

Prijave bomo sprejemali do zapolnitve razpoložljivega razstavnega prostora oziroma do spodaj navedenega roka za elektronsko prijavo. Zaradi omejene velikosti razpoložljivega razstavnega prostora na sejmu predvidevamo, da lahko podjetjem nudimo razstavne površine v velikosti od 9 m2 do 20 m2.

Prijavnica za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu ARAB HEALTH je dostopna na spletni povezavi.

Ostale podrobnosti glede oddaje elektronske in fizične prijave so navedene v splošnih pogojih sodelovanja na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu.

Zadnji rok za prejem elektronske prijave na SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek, 12. julij 2019.

Kontakt za dodatne informacije:
Martin Zadel, tel. št.: 05 90 89 500, e-pošta: martin.zadel@spiritslovenia.si

Prijavnica
Vabilo (pdf)
Splošni pogoji sodelovanja (pdf)


Sredstva za pripravo in izvedbo skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmu ARAB HEALTH 2020 zagotavljata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij: www.eu-skladi.si

Več informacij o skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini