Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu ARAB HEALTH, Dubai, ZAE, 28. - 31. januar 2019

petek, 14. september 2018

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu ARAB HEALTH, ki bo potekal od 28. do 31. januarja 2019 v Dubaju, ZAE. V letu 2018 se je na sejmu predstavilo 4.176 razstavljavcev iz 66 držav, obiskalo pa ga je 78.000 obiskovalcev.

Sejem ARAB HEALTH je namenjen predstavitvi izdelkov in storitev s področja medicine in medicinske opreme.

S tem povabilom vabimo vsa zainteresirana podjetja, da se predstavijo na skupnem razstavnem prostoru, ki ga v okviru omenjenega sejma zagotavlja SPIRIT Slovenija, javna agencija. SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru skupinske predstavitve na sejmu ARAB HEALTH zagotavlja najem neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Za izvedbo skupinske predstavitve na sejmu ARAB HEALTH bo SPIRIT Slovenija, javna agencija namenila finančna sredstva v predvideni višini 60.000 EUR. Končno razporeditev podjetij na skupnem razstavnem prostoru bo pripravila oziroma potrdila SPIRIT Slovenija, javna agencija. Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama.

Prijave bomo sprejemali do zapolnitve razpoložljivega razstavnega prostora oziroma do spodaj navedenega roka za elektronsko prijavo. Zaradi omejene velikosti razpoložljivega razstavnega prostora na sejmu predvidevamo, da lahko podjetjem nudimo razstavne površine v velikosti od 9 m2 do 20 m2.

Prijavnica za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu ARAB HEALTH je dostopna na spletni povezavi.

Ostale podrobnosti glede oddaje elektronske in fizične prijave so navedene v splošnih pogojih sodelovanja na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu.

Zadnji rok za prejem elektronske prijave na SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek, 21. september 2018.

Za dodatne informacije lahko pokličete g. Matjaža Rovana na tel. št.: 01 53 09 828, e-pošta: matjaz.rovan@spiritslovenia.si.

Vabilo (pdf)
Prijavnica
Splošni pogoji sodelovanja (pdf)
Več informacij o sejmu ARAB HEALTH
Seznam razstavljavcev na sejmu ARAB HEALTH 2019 (pdf)
Napoved dogodka


Več informacij o skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini