Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu CeBIT, Hannover, Nemčija, 14. - 18. marec 2016

ponedeljek, 18. januar 2016

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu CeBIT, ki bo potekal od 14. do 18. marca 2016 v Hannovru, Nemčija. V letu 2015 se je na sejmu predstavilo več kot 3.100 razstavljavcev iz 68 držav, obiskalo pa ga je več kot 193.000 obiskovalcev.

Sejem CeBIT je namenjen predstavitvi izdelkov in storitev s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij. Med drugim se v okviru sejma predstavljajo izdelki in storitve s področja poslovnih storitev IT, računalništva v oblaku, virtualnega okolja, infrastrukture IKT, upravljalskih storitev, novih tehnologij, urbanih medijev, varnosti in shranjevanja podatkov ter sorodnih vsebin.

Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.cebit.com

S tem povabilom vabimo vsa zainteresirana podjetja, da se predstavijo na skupnem razstavnem prostoru, ki ga v okviru omenjenega sejma zagotavlja SPIRIT Slovenija, javna agencija. SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru skupinske predstavitve na sejmu CeBIT zagotavlja najem neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog.

Poleg ostalih vsebinskih področij organizator sejma CeBIT na sejmu v okviru platforme SCALE 11 nudi enotne razstavne površine oziroma Startup Workstations v velikosti 8m2  za predstavitev Startup podjetij. Sodelovanje v okviru platforme SCALE 11 je namenjeno predstavitvi storitev oziroma IT rešitev Startup podjetij.

Za izvedbo skupinske predstavitve na sejmu CeBIT bo SPIRIT Slovenija, javna agencija namenila finančna sredstva v predvideni višini 90.000 EUR. Končno razporeditev podjetij na skupnem razstavnem prostoru bo pripravila oziroma potrdila SPIRIT Slovenija, javna agencija. Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama.

Prijave bomo sprejemali do zapolnitve razpoložljivega razstavnega prostora oziroma do spodaj navedenega roka za prijavo. V prilogi vam pošiljamo Prijavnico za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu CeBIT in vas prosimo, da nam v celoti izpolnjeno Prijavnico posredujete po faksu na št.: 01 5891 877 ali v skenirani obliki na elektronski naslov matjaz.rovan@spiritslovenia.si.

Zadnji rok za prejem prijave na SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek, 29. januar 2016.
Zadnji rok za prejem prijave na sejem CeBIT - SCALE 11 - Startup na SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek, 5. februar 2016.


Za dodatne informacije lahko pokličete g. Matjaža Rovana na tel. št.: 01 5309 828, faks: 01 5891 877, e-pošta: matjaz.rovan@spiritslovenia.si.