Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu CeBIT - SCALE 11 - Startup, Hannover, Nemčija, 20. - 24. marec 2017

ponedeljek, 16. januar 2017

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu CeBIT, ki bo potekal od 20. do 24. marca 2017 v Hannovru, Nemčija. V letu 2016 se je na sejmu predstavilo več kot 2.900 razstavljavcev iz 71 držav, obiskalo pa ga je več kot 176.000 obiskovalcev.

Sejem CeBIT je namenjen predstavitvi izdelkov in storitev s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij. Med drugim se v okviru sejma predstavljajo izdelki in storitve s področja poslovnih storitev IT, računalništva v oblaku, virtualnega okolja, infrastrukture IKT, upravljalskih storitev, novih tehnologij, urbanih medijev, varnosti in shranjevanja podatkov ter sorodnih vsebin.
 
Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.cebit.com.

S tem povabilom vabimo vsa zainteresirana Startup podjetja, da se na sejmu CeBIT predstavijo v okviru platforme SCALE 11. Poleg ostalih vsebinskih področij organizator sejma CeBIT na sejmu v okviru platforme SCALE 11 nudi enotne razstavne površine oziroma Startup Workstations v velikosti 8mza predstavitev Startup podjetij. Sodelovanje v okviru platforme SCALE 11 je namenjeno predstavitvi storitev oziroma IT rešitev Startup podjetij.

SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru skupinske predstavitve na sejmu CeBIT za Startup podjetja zagotavlja najem enotne razstavne površine Startup Workstation. Za izvedbo celotne skupinske predstavitve na sejmu CeBIT bo SPIRIT Slovenija, javna agencija namenila finančna sredstva v predvideni višini 90.000 EUR. Končno razporeditev podjetij in razstavnih površin v okviru platforme SCALE 11 bo pripravila oziroma potrdila SPIRIT Slovenija, javna agencija. Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama.

Prijave bomo sprejemali do zapolnitve razpoložljivega razstavnega prostora oziroma do spodaj navedenega roka za prijavo. V prilogi vam pošiljamo Prijavnico za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu CeBIT v okviru platforme SCALE 11 - Startup in vas prosimo, da nam v celoti izpolnjeno Prijavnico posredujete po faksu na št.: 01 58 91 877 ali v skenirani obliki na elektronski naslov matjaz.rovan@spiritslovenia.si.

Zadnji rok za prejem prijave na SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek, 27. januar 2017.
 
Za dodatne informacije lahko pokličete g. Matjaža Rovana na tel. št.: 01 53 09 828, faks: 01 58 91 877, e-pošta: matjaz.rovan@spiritslovenia.si.