Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu eCarTEC, München, Nemčija, 18. - 20. oktober 2016

petek, 22. januar 2016

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu eCarTEC, ki bo potekal od 18. do 20. oktobra 2016 v Münchnu, Nemčija. V letu 2015 se je na sejmu predstavilo 391 razstavljavcev iz 25 držav, obiskalo pa ga je več kot 12.000 obiskovalcev.
Sejem eCarTEC je namenjen predstavitvi izdelkov in tehnologij s področja vozil na električni pogon, energije in infrastrukture, tehnologij za shranjevanje energije, tehnologij za pogonska sredstva in motorje, inženiringa in poddobaviteljev.

 

Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.ecartec.com.

 

S tem povabilom vabimo vsa zainteresirana podjetja, da se predstavijo na skupnem razstavnem prostoru, ki ga v okviru omenjenega sejma zagotavlja SPIRIT Slovenija, javna agencija. SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru skupinske predstavitve na sejmu eCarTEC zagotavlja najem neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Za izvedbo skupinske predstavitve na sejmu eCarTEC bo SPIRIT Slovenija, javna agencija namenila finančna sredstva v predvideni višini 45.000 EUR. Končno razporeditev podjetij na skupnem razstavnem prostoru bo pripravila oziroma potrdila SPIRIT Slovenija, javna agencija. Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama.

 

Prijave bomo sprejemali do zapolnitve razpoložljivega razstavnega prostora oziroma do spodaj navedenega roka za prijavo. V prilogi vam pošiljamo Prijavnico za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu eCarTEC in vas prosimo, da nam v celoti izpolnjeno Prijavnico posredujete po faksu na št.: 01 58 91 877 ali v skenirani obliki na elektronski naslov matjaz.rovan@spiritslovenia.si.

 

Zadnji rok za prejem prijave na SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek, 19. februar 2016.

 

Za dodatne informacije lahko pokličete g. Matjaža Rovana na tel. št.: 01 5309 828, faks: 01 5891 877, e-pošta: matjaz.rovan@spiritslovenia.si.