Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu IMM, Köln, Nemčija, 14. - 20. januar 2019

petek, 14. september 2018

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu IMM, ki bo potekal od 14. do 20. januarja 2019 v Kölnu, Nemčija.  Sejem IMM je eden od vodilnih sejmov na svojem področju. V letu 2018 se je na sejmu predstavilo več kot 1.200 razstavljavcev iz 55 držav, obiskalo pa ga je več kot 126.000 obiskovalcev.

Sejem IMM je namenjen predstavitvi izdelkov s področja pohištvene industrije in sorodnih vsebin. Sejem IMM je vsebinsko razdeljen na posamezne vsebinske segmente. Glavni vsebinski segmenti na sejmu so: Pure, Pure Atmospheres, Pure Editions, Pure Talents, Comfort, Prime, Sleep, Smart, Global Lifestyles.

To povabilo je namenjeno slovenskim podjetjem, ki proizvajajo proizvode oziroma izvajajo storitve na področju rabe lesa in imajo skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) 2008 registrirano dejavnost na področju/oddelku C 16 (Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali na področju/oddelku C 31 (Proizvodnja pohištva), ter podjetjem ki niso registrirana po zgoraj navedeneh področjih, vendar bodo na sejmu razstavljala produkte oz. dejavnosti, ki so v tesni povezavi z lesno - predelovalno industrijo. Finančna sredstva za udeležbo podjetij iz navedenih področij na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Direktorat za lesarstvo.

S tem povabilom vabimo vsa zainteresirana podjetja, da se predstavijo na skupnem razstavnem prostoru, ki ga v okviru omenjenega sejma zagotavlja SPIRIT Slovenija, javna agencija. SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru skupinske predstavitve na sejmu IMM zagotavlja najem neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Za izvedbo skupinske predstavitve na sejmu IMM bo SPIRIT Slovenija, javna agencija namenila finančna sredstva v predvideni višini 45.000 EUR.

Končno razporeditev podjetij na skupnem razstavnem prostoru bo pripravila oziroma potrdila SPIRIT Slovenija, javna agencija. Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama.

Prijave bomo sprejemali do zapolnitve razpoložljivega razstavnega prostora oziroma do spodaj navedenega roka za elektronsko prijavo.

Prijavnica za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu IMM je dostopna na spletni povezavi.

Ostale podrobnosti glede oddaje elektronske in fizične prijave so navedene v splošnih pogojih sodelovanja na skupinski  predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu.

Zadnji rok za prejem elektronske prijave na SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek, 28. september 2018.

Za dodatne informacije lahko pokličete g. Matjaža Rovana na tel. št.: 01 53 09 828, e-pošta: matjaz.rovan@spiritslovenia.si.


Vabilo (pdf)
Prijavnica
Splošni pogoji sodelovanja (pdf)
Več informacij o sejmu IMM
Seznam razstavljavcev na sejmu IMM 2019 (pdf)


Več informacij o skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini