Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu MAISON&OBJET, Pariz, Francija, 7. - 11. september 2018

torek, 27. marec 2018

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu MAISON&OBJET, ki bo potekal od 7. do 11. septembra 2018 v Parizu, Francija.

Sejem MAISON&OBJET velja za enega vodilnih sejmov na svojem področju in je namenjen predstavitvi sodobnega oblikovanja, interierjev in sorodnih vsebin.

To povabilo je namenjeno slovenskim podjetjem, ki proizvajajo proizvode oziroma izvajajo storitve na področju rabe lesa in imajo skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) 2008 registrirano dejavnost na področju/oddelku C 16 (Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali na področju/oddelku C 31 (Proizvodnja pohištva), ter podjetjem ki niso registrirana po zgoraj navedeneh področjih, vendar bodo na sejmu razstavljala produkte oz. dejavnosti, ki so v tesni povezavi z lesno - predelovalno industrijo. Finančna sredstva za udeležbo podjetij iz navedenih področij na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Direktorat za lesarstvo.

S tem povabilom vabimo vsa zainteresirana podjetja, da se predstavijo na skupnem razstavnem prostoru, ki ga v okviru omenjenega sejma zagotavlja SPIRIT Slovenija, javna agencija. SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru skupinske predstavitve na sejmu MAISON&OBJET zagotavlja najem neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Za izvedbo skupinske predstavitve na sejmu MAISON&OBJET bo SPIRIT Slovenija, javna agencija namenila finančna sredstva v predvideni višini 50.000 EUR.

Končno razporeditev podjetij na skupnem razstavnem prostoru bo pripravila oziroma potrdila SPIRIT Slovenija, javna agencija. Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama.

Prijave bomo sprejemali do zapolnitve razpoložljivega razstavnega prostora oziroma do spodaj navedenega roka za elektronsko prijavo. Organizator sejma MAISON&OBJET odobri sodelovanje na sejmu samo podjetjem katerih izdelki ustrezajo vsebini in konceptu sejemskega dogodka. Komisija organizatorja sejma MAISON&OBJET (Selection Committee) na osnovi posredovanih podatkov o podjetju in njihovih izdelkih odobri ali zavrne sodelovanje podjetja na sejmu. Na tej osnovi sodelovanje podjetij v okviru skupinske predstavitve na sejmu MAISON&OBJET odobri ali zavrne tudi SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Prijavnica za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu MAISON&OBJET je dostopna na spletni povezavi.

Ostale podrobnosti glede oddaje elektronske in fizične prijave so navedene v splošnih pogojih sodelovanja na skupinski  predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu.

Zadnji rok za prejem elektronske prijave na SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek 6. april 2018.

Za dodatne informacije lahko pokličete g. Matjaža Rovana na tel. št.: 01 53 09 828, e- pošta: matjaz.rovan@spiritslovenia.si.

Vabilo (pdf)
Prijavnica
Splošni pogoji sodelovanja (pdf)
Več informacij o sejmu MAISON&OBJET
Več informacij o skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini
Seznam razstavljavcev na sejmu MAISON&OBJET 2018 (pdf)
Napoved dogodka
Sporočilo za javnost