Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu TUTTOFOOD, Milano, Italija, 8. - 11. maj 2017

ponedeljek, 30. januar 2017

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu TUTTOFOOD, ki bo potekal od 8. do 11. maja 2017 v Milanu, Italija. Sejem TUTTOFOOD se odvija vsaki dve leti. V letu 2015 se je na sejmu predstavilo več kot 1.200 razstavljavcev iz 35 držav, obiskalo pa ga je več kot 56.000 obiskovalcev.

Sejem je namenjen predstavitvi izdelkov s področja prehrambene industrije. Produktne skupine izdelkov so mesni in suhomesni izdelki, sadje in zelenjava, morska hrana, alkoholne in brezalkoholne pijače, zamrznjena hrana, mleko in mlečni izdelki, jedilna olja, pekarski izdelki, sladice in slaščice, testenine in delikatesni izdelki.

Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.tuttofood.it.

S tem povabilom vabimo vsa zainteresirana podjetja, da se predstavijo na skupnem razstavnem prostoru, ki ga v okviru omenjenega sejma zagotavlja SPIRIT Slovenija, javna agencija. SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru skupinske predstavitve na sejmu TUTTOFOOD zagotavlja najem neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Za izvedbo skupinske predstavitve na sejmu TUTTOFOOD bo SPIRIT Slovenija, javna agencija namenila finančna sredstva v predvideni višini 70.000 EUR. Končno razporeditev podjetij na skupnem razstavnem prostoru bo pripravila oziroma potrdila SPIRIT Slovenija, javna agencija. Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama.

Prijave bomo sprejemali do zapolnitve razpoložljivega razstavnega prostora oziroma do spodaj navedenega roka za prijavo. V prilogi vam pošiljamo Prijavnico za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu TUTTOFOOD in vas prosimo, da nam v celoti izpolnjeno Prijavnico posredujete po faksu na št.: 01 58 91 877 ali v skenirani obliki na elektronski naslov matjaz.rovan@spiritslovenia.si.

Zadnji rok za prejem prijave na SPIRIT Slovenija, javna agencija je sreda, 15. februar 2017.

Za dodatne informacije lahko pokličete g. Matjaža Rovana na tel. št.: 01 53 09 828, faks: 01 58 91 877, e-pošta: matjaz.rovan@spiritslovenia.si.