Javno povabilo podjetjem za udeležbo na slovensko - jordanski poslovni konferenci in bilateralnih srečanjih, Ljubljana, 5. maj 2011

četrtek, 14. april 2011


Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije  (JAPTI) v sodelovanju z Expo Jordan, organizira slovensko – jordansko poslovno konferenco in bilateralna srečanja, ki bo predvidoma potekala v četrtek 5. maja 2011, v prostorih JAPTI.

Vabimo podjetja iz gospodarskih panog: obnovljivi viri energije, okoljevarstvena tehnologija, logistika in distribucija, zdravstva ter turizma, da se dogodka udeležite.


Okvirni program:

 9:00 -12:00 poslovna konferenca
13:00-16:00 bilateralna srečanja med slovenskimi in jordanskimi podjetji 


V petek 6. maja so predvideni obiski v  slovenskih podjetjih glede na predhodno izražen interes.
 

Vaš interes pošljite na izpolnjenem obrazcu »company profile« na elektronski naslov matjaz.rovan@japti.si, najkasneje do 22. aprila 2011. Dodatne informacije dobite tudi na telefonu  01 5309 828.