Jeklena kolesa – začasna protidampinška dajatev na uvoz iz Kitajske

ponedeljek, 14. oktober 2019

V Uradnem listu EU L 259 z dne 10.10.2019 je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1693 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz jeklenih koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.
  
Začasna protidampinška dajatev se uvede na uvoz jeklenih koles, s priborom ali brez, z nameščenimi pnevmatikami ali brez, zasnovanih za:
(1) cestne vlačilce;
(2) motorna vozila za prevoz oseb in/ali blaga;
(3) motorna vozila za posebne namene (na primer, gasilska vozila, vozila za škropljenje ali posipavanje);
(4) priklopnike ali polpriklopnike, brez mehanskega pogona, za cestne vlačilce s poreklom iz LRK,
ki se trenutno uvršča pod oznake KN ex 8708 70 10, ex 8708 70 99, ex 8716 90 90 (oznake TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 in 8716 90 90 97).
 
Izključeni so naslednji izdelki:
(1) jeklena kolesa za industrijsko sestavljanje pedalno vodenih traktorjev, ki se trenutno uvrščajo pod tarifno podštevilko 8701 10;
(2) kolesa za cestna štirikolesa;
(3) pesto kolesa v obliki zvezde, vlivana v celem, jeklena;
(4) kolesa za motorna kolesa, posebej zasnovana za uporabo zunaj javnih cest (na primer, kolesa za kmetijske ali gozdarske traktorje, viličarje, tovorne vlačilce za letala, prekucnike (dumperje) za uporabo izven cestnega omrežja);
(5) Kolesa za prikolice za osebne avtomobile, avtodome, kmetijske priklopnike in druge priključne kmetijske naprave s premerom platišča 16 palcev ali manj.
 
Stopnje začasne protidampinške dajatve znašajo 50,3% oziroma 66,4%
 
Izvedbena uredba je začela veljati dan po objavi v Uradnem listu EU.