Jekleni izdelki, prevlečeni z organskimi premazi – začetek pregleda zaradi izteka protidampinških in izravnalnih ukrepov na uvoz iz Kitajske

torek, 07. maj 2024
V Uradnem listu EU, C/2024/2970 z dne 30. 4. 2024 je bilo objavljeno obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ter izravnalnih ukrepov na uvoz nekaterih jeklenih izdelkov, prevlečenih z organskimi premazi s poreklom iz Kitajske – R813 in R814.
 
Izdelki, ki so predmet pregleda, so nekateri jekleni izdelki, prevlečeni z organskimi premazi, tj. ploščato valjani izdelki iz nelegiranega in legiranega jekla (nerjavno jeklo ni vključeno), ki so pobarvani, lakirani ali prevlečeni s plastično maso na vsaj eni strani, z izjemo „sendvič plošč“, ki se uporabljajo v gradbeništvu in so sestavljene iz dveh zunanjih kovinskih plošč s stabilizacijskim jedrom iz izolacijskega materiala, stisnjenega med njiju, in z izjemo izdelkov s končnim premazom iz cinkovega prahu ter izdelkov s substratom s prevleko iz kroma ali cinka, ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (oznake TARIC 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 in 7226 99 70 91), s poreklom iz Kitajske.
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci kot uvozniki, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, ki jo vodi Evropska komisija, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave. Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, na e-mail naslov gp.mgts@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede uvedbe ukrepov.