Jugovzhodna Evropa v letu 2015: Tveganje političnih negotovosti

torek, 13. januar 2015

Glavni izziv regije, kljub temu, da so nekatere države iz regije že članice EU, spet druge pa se za članstvo aktivno pogajajo, ostaja premagovanje razvojnih razlik z zahodnim svetom in približevanje povprečni razvitosti EU28. Gospodarske negotovosti v večini držav bodo v letu 2015 nižje kot v letu 2014, kar je posledica napovedane rasti BDP. Bosta pa visoka stopnja brezposelnosti in nestabilno javno mnenje povečali politične ter družbene negotovosti, ugotavlja v publikaciji Inštitut za strateške rešitve.


Cilj publikacije je subjektom, ki delujejo v državah jugovzhodne Evrope, omogočiti boljši vpogled v možne scenarije prihodnjega dogajanja ter jim tako pomagati pri oblikovanju strategij mednarodnega poslovanja.

 

Iz publikacije izhaja tudi, da v kolikor se gospodarska rast v letu 2015 ne bo pričela odražati v boljši kvaliteti življenji in poslovanja, je lahko kontinuiteta razvoja ogrožena. Prisotno je tveganje, da se nezadovoljstvo družbe, ki je posledica tako nizke kvalitete življenja kot tudi slabih pogojev za poslovanje, prične odražati v porastu političnega in družbenega ekstremizma.

 

Več informacij: