Junijska napoved o okrevanju švicarskega gospodarstva je bolj optimistična od aprilske

sreda, 01. julij 2020


Švicarski zvezni urad za gospodarstvo – SECO je objavil poročilo vladne skupine strokovnjakov za gospodarstvo, ki v veliki meri potrjuje svojo prejšnjo oceno in za letošnje leto napoveduje največji padec BDP v zadnjih desetletjih. Najnižja točka bo verjetno dosežena v drugem četrtletju. Če ne bo nadaljnjega pandemičnega vala, ki ga bi spremljali močni ukrepi za zajezitev širjenja virusa, bi moralo švicarsko gospodarstvo okrevati že v drugi polovici 2020.

Skupina strokovnjakov za gospodarstvo ocenjuje, da bo BDP letos padel za 6,2 % (napoved aprila 2020: - 6,7 %). Povprečna letna stopnja brezposelnosti pa bo 3,8 %.

Številna podjetja so morala v okviru ukrepov zdravstvene politike za zajezitev virusa omejiti ali prekiniti svoje poslovne dejavnosti. To je povzročilo močan padec BDP v prvem četrtletju. V drugem četrtletju so ukrepi trajali dlje časa, zato so gospodarstvo močneje prizadeli. Zaradi hitro upadajočega števila primerov okužb s covid-19 je bilo rahljanje ukrepov od konca aprila nekoliko hitrejše od predvidenega, zato je tudi
junijska gospodarska napoved nekoliko boljša od aprilske.

Kot v prejšnji napovedi, skupina strokovnjakov tudi v preostanku leta 2020 predvideva le omejeno okrevanje gospodarstva. Velika gospodarska negotovost in zaščitni ukrepi za preprečevanja širjenja okužbe s covid-19 bodo verjetno še dodatno omejili izdatke za potrošnjo gospodinjstev.

Negativni trendi mednarodnega gospodarskega razvoja vplivajo na švicarske gospodarske sektorje, ki so bolj dovzetni na konjukturne spremembe. Svetovno gospodarstvo je spomladi letos stopilo v recesijo. V nekaterih večjih gospodarstvih pa pandemija še ni pod nadzorom. Predvidevajo, da bodo pomembne trgovinske partnerice, zlasti velike države na jugu Evrope, še dolgo občutile posledice koronakrize.

Zaradi premalo izkoriščenih proizvodnih zmogljivosti, slabšega finančnega stanja podjetij in velike negotovosti v Švici v letošnjem letu pričakujejo tudi močno zmanjšanje naložb v opremo.

Zmerno okrevanje švicarskega gospodarstva naj bi se nadaljevalo tudi leta 2021. Strokovna skupina pričakuje, da bo BDP v naslednjem letu 4,9 % (aprilska napoved: 5,2 %). Napoved je oblikovana ob predpostavkah, da nadaljnja poostritev ukrepov za zajezitev okužb ne bi bila potrebna ter da bodo odpuščanja zaposlenih in stečaji podjetij ostali omejeni ter da se bo tuje povpraševanje postopoma normaliziralo.

Nato bi morale domača potrošnja in naložbe postopoma okrevati. Razmere na trgu dela se bodo verjetno izboljšale le počasi: po napovedih se bo stopnja brezposelnosti v letu 2021 še naprej povečevala in dosegla 4,1 %. Nadaljnji razvoj gospodarstva je odvisen od razvoja pandemije, zato je za vse gospodarske napovedi značilna visoka stopnja negotovosti. Če bodo ukrepi rahljanja večji, bo gospodarstvo hitreje okrevalo. Po drugi strani bi se lahko pandemija v Švici in pri pomembnih trgovinskih partnericah znova razplamtela in zahtevala več ukrepov za obvladovanje. To bi upočasnilo okrevanje in povečalo verjetnost močnejših gospodarskih posledic. Zadolženost držav in podjetij zaradi stabilizacijskih ukrepov na mednarodni ravni hitro raste.

To povečuje tveganje neplačil posojil in stečajev podjetij. To bi lahko ogrozilo stabilnost finančnega sistema. Tveganje, da bo prišlo do nemirov na finančnih trgih in nadaljnjega pritiska na apreciacijo švicarskega franka, je visoko.

Tako je junijska napoved vladne skupine nekoliko boljša od aprilske. Tokrat je vladna skupina nekoliko bolj poudarila možnost težav na finančnih trgih ter pritiske na apreciacijo švicarskega franka.

Vir: www.seco.admin.ch/seco/de/home.html

Pripravila:
Tjaša Deleja Balja
Veleposlaništvo Republike Slovenije Bern
E: tjasa.deleja@gov.si