Kaj se lahko podjetja naučijo iz krize v Egiptu?

četrtek, 17. februar 2011

Razmere v Egiptu se po skoraj treh tednih protestov počasi umirjajo, ni pa še znano, kolikšne posledice bodo imeli protesti za egiptovsko gospodarstvo in podjetja, ki poslujejo v tej arabski republiki. Oblast v Egiptu je namreč po odstopu Mubaraka prevzela vojska, ki bo državo vodila do predsedniških in parlamentarnih volitev, ki naj bi po zagotovilih vojske potekale najkasneje v šestih mesecih.

Kriza v Egiptu ni prizadela le domačega gospodarstva temveč tudi tuja podjetja, ki delujejo v Egiptu ali z egiptovskimi podjetji kako drugače sodelujejo. Zaprte so bile banke, borza, prekinjene so bile spletne povezave, protestniki so ropali, plenili, zanetili so požare. Oči so bile uprte tudi v Sueški prekop, pomembno geostrateško točko.

Med podjetji, ki so začutila krizo v Egiptu, so bila tudi slovenska. Turistične agencije so imele kar nekaj težav pri izvedbi potovanj in vračanju turistov v domovino, pred pristaniščem v Aleksandriji je čakala ladja portoroške Splošne plovbe, predstavniki nekaterih podjetij so morali preložiti načrtovane poslovne poti v Egipt.

In kaj se lahko podjetja naučijo iz krize v Egiptu? Gre za dober primer, ki nazorno kaže, da podjetja pri prodoru na tuje trge ne smejo biti pozorna le na ekonomske dejavnike. Mubarakov režim ni bil demokratičen, vojska ima v gospodarstvu pomembno vlogo, v državi sta razširjeni revščina in brezposelnost - vse to je vodilo do protestov, ki so ohromili državo.

Pomembni so torej tudi politični in družbeni dejavniki, ki jih morajo podjetja pred odločitvijo o poslovanju v določeni državi dobro pretehtati. Zelo koristno je, da podjetja pred vstopom na določen trg opravijo analizo celotnega makroekonomskega okolja (t.i. analiza Pestel, povezava spodaj) in se pripravijo na potencialne težave. "Načrt B" ni nikoli odveč, podjetniki morajo znati odreagirati hitro in modro.

Ne nazadnje je pomembno tudi poznavanje kulture, kulturnih vzorcev, ki lahko vplivajo na uspešnost poslovanja, še posebej med državami z velikimi kulturnimi razlikami. Egipt je ena od takšnih držav, v kateri veljajo drugačni vzorci poslovanja kot na primer v evropskih državah, pomembno vlogo v njej igra tudi vojska. Uporaba družboslovnega znanja tako vsekakor ne bo odveč, čeprav ga mnogi podjetniki pogosto zanemarjajo.

Več informacij na sledečih spletnih straneh:
- http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199296378/01student/additional/page_12.htm
- https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html
- http://www.imf.org/external/country/egy/index.htm