Kako prepoznati in obravnavati goljufije na področju intelektualne lastnine na Kitajskem

četrtek, 16. marec 2017

Z vedno večjim zavedanjem evropskih malih in srednjih podjetij o pomenu intelektualne lastnine in nujnosti registracije intelektualne lastnine na Kitajskem, naraščajo tudi njihove potrebe po storitvah s tega področja.

Glede na kitajsko zakonodajo morajo tujci najeti lokalne kitajske agencije za vložitev predloga za vpis pravic intelektualne lastnine in urejanje drugih zadev, povezanih z blagovnimi znamkami ali patenti, kot so kazenski pregon, razveljavitev, obnova itn. Zaradi tega se vse več lokalnih podjetij pridružuje donosnemu trgu storitev s področja intelektualne lastnine. Vendar pa sta kakovost in raven storitev, ki jih izvajalci ponujajo tujim podjetjem, precej različni.

Pomanjkanje ustreznega prevoda ključnih informacij o pridobitvi pravic intelektualne lastnine mnogim agencijam, ki nimajo profesionalne etike, omogoča različne prevare tujih podjetij ali uporabo neodgovornih načinov, da bi pritegnili kupce. Zato je zelo pomembno, da evropska MSP prepoznajo prevare s področja intelektualne lastnine in pridobijo znanja o ukrepih za preprečitev ali ublažitev prevare.

Celoten članek v angleškem jeziku (pdf)

Pripravil:
China IPR SME Helpdesk