Kanadska iniciativa ter trenutni izzivi pri pridobivanju vodika

torek, 28. maj 2024


Kanada se prizadeva ustvariti funkcionalen sektor proizvodnje vodika, hkrati pa se na tem področju sooča z določenimi izzivi. V naslednjih mesecih naj bi v veljavo stopile davčne olajšave, ki bi spodbudile razvoj tega sektorja. Kljub temu bo potrebno v državi odpraviti določene prepreke, preden se panoga lahko popolnoma razvije.

Zvezna vlada je ta mesec objavila pregled napredka pri doseganju ciljev strategije za vodik, pri čemer je izpostavila pomemben napredek, zlasti pri sodelovanju z Nemčijo glede trgovanja z vodikom iz vzhodne Kanade. Vzhodna in zahodna Kanada se soočata z različnimi izzivi. Na vzhodu so glavni izzivi gospodarske narave, povezani z visokimi stroški proizvodnje vodika z uporabo obnovljive energije ter vzpostavitvijo predpisov za vetrne elektrarne na morju. Na zahodu pa so potrebne rešitve za varnostna in infrastrukturna vprašanja, da se zagotovi varen prevoz goriva do pristanišč, ter do izvoznih trgov, kot je npr. Japonska.

Vodik je lahek, skladiščljiv in energetsko gost ter ne povzroča neposrednih emisij toplogrednih plinov pri gorenju, kar ga naredi privlačnega za dekarbonizacijo. Lahko se proizvaja z uporabo visokotlačne pare za pridobivanje vodika iz metana, kot je naravni plin. Kljub temu je več dejavnikov, ki upočasnjujejo hitrejšo implementacijo, vključno s počasnim prehodom na ogrevanje z vodikom v kanadskih provincah. Prevoz vodika po železnici na zahod je še en izziv, ki ovira rast sektorja.

Podjetja, ki načrtujejo vodikove projekte na obeh obalah, v tem trenutku čakajo na uvedbo investicijskih davčnih olajšav za čisti vodik, ki so bile napovedane v lanskem zveznem proračunu. Te olajšave bodo pokrivale med 15 in 40 odstotkov upravičenih stroškov proizvodnje vodika z elektrolizo in reformiranjem naravnega plina. Proizvodnja čistega vodika na zahodu Kanade, kjer se uporablja visokotlačna para za razgradnjo naravnega plina, bo odvisna od zajema ogljika, da se zagotovi, da ne pride do izpustov le-tega v procesu proizvodnje.

Vir:  www.theglobeandmail.com 


Pripravil: Simon Pribac

 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini