Kanadski sektor kreativnih industrij

torek, 09. november 2021
 
Rast dinamičnega sektorja kreativnih in kulturnih industrij (KKI) je osrednjega pomena za uspeh Kanade kot ustvarjalnega, na znanju temelječega gospodarstva. Kulturni sektor predstavlja tudi močan faktor privlačnosti za usposobljen in ustvarjalen ljudi, ko postaja Kanada vedno bolj odvisna od mednarodnih migracij, da lahko ohranja obseg delovne sile v državi.
 
Ustvarjalni podjetniki in kreativni delavci so vitalna in živahna komponenta kanadskega gospodarstva, ki obsega od ustvarjalcev samostojnih producentov, umetnikov tetoviranja in ilustratorjev do mednarodno konkurenčnih podjetij na področju video iger, animacije, virtualne resničnosti, programske opreme, filma in plesno-gledaliških umetnosti in galerij. Ustvarjalno delo spodbuja inovacije in prenos znanja med vsemi sektorji gospodarstva, ustvarja komercialno in kulturno vrednost ter priložnosti za dohodek in zaposlitev. Je kritičen vložek v neustvarjalne sektorje in podjetja. 
 
Statistični urad Kanade je ocenil, da je neposredni gospodarski vpliv KKI, vključno z vizualno umetnostjo, uprizoritveno umetnostjo, literaturo in založništvom, glasbo, medijsko umetnostjo in filmsko-uprizoritvenih dejavnostih, leta 2017 znašal 53,1 milijarde dolarjev, ki je do leta 2019 narastel na 57,1 milijarde. Raziskava, ki jo je izvedla organizacija Conference Board of Canada kaže, da bo sektor KKI prispeval 15 odstotkov rasti BDP in 8 odstotkov rasti zaposlitev med letoma 2017 in 2026. Vendar pa so podjetja in organizacije, ki delujejo na področju KKI močno in neposredno prizadela pandemija 2020 ter ukrepi za ohranjanje javnega zdravja, ki prepovedujejo javna zbiranja, dogodke in ne-nujno delo, ki vsebuje medosebne stike.
 
V letu 2019 je kanadski sektor KKI predstavljal:
 
  • 57,1 milijarde dolarjev prispevka k BDP
  • 2,7 % celotnega kanadskega BDP
  • preko 672.900 neposrednih delovnih mest
  • številna dodatna delovna mesta posredno povezana s KKI sektorjem.

Po številu delodajalcev v sektorju KKI prednjači provinca Ontario s 7087 delodajalci, sledijo ji Quebec s 3588 delodajalci in Britanska Kolumbija s 2979 delodajalci – to so podjejta, ki imajo polno zaposlene kreativne delavce in primarno delujejo na področju KKI. Po drugi strani pa je samo v provinci Ontario preko 14000 podjetij, ki zaposlujejo delovno silo iz področja KKI na pogodbeni in projektni osnovi, skupno pa je v Kanadi preko 32000 tovrstnih podjetij. 

Kanada se je na tem področju lotila podpreti kreativne industrije pri doseganju mednarodnih poslovnih ciljev ter pripravila izvozno strategijo za KKI sektor z namenom ohranjanja uspešnega inovativnega kreativnega ekosistema v državi, ki hkrati podpira izvozne potenciale sektorja.

Strategija je razdeljena na tri stebre:
 
  1. Pozicioniranje sektorja KKI za izvoz in prodajo na tujih trgih ter okrepitev finančnih sredstev, ki so na voljo prek obstoječih programov: Canada Arts Presentation Fund, Canada Book Fund, Canada Music Fund, Canada Periodical Fund in Telefilm Canada.
  2. Povečanje zmogljivosti na kanadskih veleposlaništev in konzulatov, za pomoč kanadskim kreativnim industrijam, pri uspehu na ključnih izvoznih trgih, vključno z, vendar ne omejeno na: New York, Pariz, London, Los Angeles, Berlin, Šanghaj, Mumbai, Mexico City in Tokio.
  3. Razvoj kanadskega KKI sektorja s financiranjem projektov, pripravljenih za izvoz prek programa Creative Export Canada, in vzpostavljanje odnosov, potrebnih za sklepanje poslov prek trgovinskih misij, dogodkov in partnerstev.
Sporazum CETA med Kanado in EU odpira dodatne možnosti za kanadska in evropska KKI podjetja ter iz tega izhajajoče poslovne priložnosti ter omogoča slovenskemu KKI sektorju istočasen prodor na kanadsko tržišče.

Povzeto po:

Uredil: Simon Pribac

Za svetovanje in pomoč pri poslovanju s Kanado se lahko obrnete na predstavnike Kanadsko slovenske gospodarske zbornice:

Sonya Rosenwirth, izvršna direktorica, e-mail: sonya@canslo.com telefon: 001 905 847 8566
Simon Pribac, predstavnik CSCC v Sloveniji, e-mail: simon.pribac@gmail.com telefon: 064 187 110