Keramična namizna in kuhinjska posoda-Začetek protidampinškega postopka na uvoz s poreklom iz Kitajske

četrtek, 16. februar 2012
V Uradnem listu EU, serija C, št. 44 z dne 16.02.2012, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protidampinškega postopka glede uvoza keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Kitajske.
Zadevni izdelek:
Izdelek v preiskavi zajema keramično namizno in kuhinjsko posodo, uvrščen pod oznako KN 6911 10 00, ex6912 00 10, ex6912 00 30, ex6912 00 50 in ex6912 00 90.

Roki za sodelovanje:
Vse zainteresirane stranke morajo zahtevati vprašalnik ali druge obrazce zahtevkov čim prej, vsekakor pa najpozneje v 15 dneh po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 37 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarstvo na e-mail naslov mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.