Keramične ploščice-Uvedba začasnih protidampinških dajatev za uvoz iz Kitajske

sreda, 23. marec 2011
V Uradnem listu EU, v seriji L št. 70 z dne 17.03.2011, je bila objavljena  Uredba komisije EU št. 258/2011, ki narekuje uvedbo protidampinške dajatve za izdelke iz oznake KN 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 in 6908 90 99 s poreklom iz  Kitajske, in sicer v višini od 26,2% do 73,0% odvisno od kitajskega proizvajalca.