Kolesa – uvedba obvezne registracije uvoza iz Šrilanke

sreda, 12. april 2017
V Uradnem listu EU, seriji L, št. 98 z dne 11.4.2017 je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/678, s katero se uvaja obvezna registracija uvoza koles iz Šrilanke.
 
Izdelek, ki ga zadeva ta registracija, so dvokolesa in druga kolesa (vključno z dostavnimi tricikli, a brez enokolesnikov) brez motornega pogona, ki so uvrščena pod oznaki KN 8712 00 30 in ex 8712 00 70 ter poslana s Šrilanke, ne glede na to, ali so deklarirana kot izdelek s poreklom s Šrilanke ali ne, kolikor zadeva šrilanško družbo City Cycle Industries.
 
Splošno sodišče EU je veljavno zadevno izvedbeno uredbo, s katero so se dokončne protidampinške dajatve razširile na uvoz koles, poslanih iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije, razglasilo za nično v delu, v katerem se nanaša na šrilanško družbo City Cycle Industries.
 
Če bo preiskava pokazala, da je zoper zadevne proizvode po poreklu iz zadevnih držav upravičeno nadaljevanje veljavnosti protidampinške dajatve, bodo lahko te dajatve z uvedbo registracije pobrane za nazaj, tj. od dne začetka veljavnosti registracije.
 
Vse zainteresirane strani so pozvane, da pisno izrazijo svoja stališča, predložijo ustrezne dokaze ali zahtevajo zaslišanje v 20 dneh od datuma objave zadevne uredbe.
 
Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na elektronski naslov marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede ponovne razširitve protidampinških dajatev na šrilanško podjetje.