Kolesa s poreklom iz Kitajske – začetek pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov

ponedeljek, 04. junij 2018
V Uradnem listu EU, serija C, št. 189 z dne 4.6.2018, je bilo objavljeno obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka proti-dampinških dajatev na uvoz koles s poreklom iz Kitajske – R688.
 
Izdelki, ki so predmet pregleda, so dvokolesa in druga kolesa (tudi dostavni tricikli, vendar brez enokolesnikov) brez motornega pogona, ki so trenutno uvrščena pod oznaki KN 8712 00 30 in ex 8712 00 70 (oznake TARIC 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 in 8712 00 70 99), s poreklom iz Kitajske.
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci kot uvozniki, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave. Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na e-mail naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede podaljšanja veljavnoti proti-dampinških ukrepov.