Kombinirani učinek protidampinških ali protisubvencijskih ukrepov z zaščitnimi ukrepi na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla v EU

ponedeljek, 29. april 2019
V Uradnem listu EU, seriji C 146 z dne 26.4.2019 je bilo objavljeno obvestilo o morebitnih kombiniranih učinkih protidampinških ali protisubvencijskih ukrepov z zaščitnimi ukrepi na nekatere izdelke iz jekla.
 
Evropska komisija v zvezi z nekaterimi izdelki iz jekla, za katere so hkrati uvedene protidampinške oziroma izravnalne dajatve ter dokončni zaščitni ukrepi, vabi zainteresirane strani, vključno s proizvajalci izvozniki, uvozniki in uporabniki zadevnih izdelkov iz jekla ter njihovimi združenji, da predstavijo svoja stališča v 14-ih dneh od datuma objave obvestila v Uradnem listu EU.
 
Za nekatere izdelke iz jekla namreč veljajo tako protidampinške oziroma izravnalne dajatve kot zaščitni ukrepi (navedeni v prilogi obvestila). Zato bi bilo treba za te primere določiti nižjo protidampinško oziroma izravnalno dajatev ali pa te ne zaračunati, kar bi se uporabilo v primeru, da bi bila tarifna kvota izčrpana in bi se zaračunala 25% carinska dajatev na podlagi dokončnih zaščitnih ukrepov.
 
Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da s stališči seznanijo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na e-mail naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si. Stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Slovenije v predmetni zadevi.