Lahek termoreaktivni papir – dokončna protidampinška dajatev na uvoz iz Južne Koreje

sreda, 03. maj 2017
V Uradnem listu EU L 114 z dne 3.5.2017, je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/763 z dne 2. maja 2017 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih vrst lahkega termoreaktivnega papirja s poreklom iz Republike Koreje. Protidampinška dajatev začne veljati z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu EU.
 
Izdelki, ki so predmet protidampinške dajatve:
Nekatere vrste lahkega termoreaktivnega papirja s težo 65 g/m2 ali manj, v zvitkih širine 20 cm ali več, pri čemer je teža posameznega zvitka (vključno s papirjem) 50 kg ali več, njegov premer (vključno s papirjem) pa 40 cm ali več („veliki zvitki“), z osnovnim premazom ali brez njega na eni ali obeh straneh, na eni ali obeh straneh prevlečen s toplotno občutljivo snovjo in z vrhnjim premazom ali brez njega.
 
Zadevni izdelek se trenutno uvršča pod oznake KN ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 in ex 4823 90 85 (oznake TARIC: 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10 in 4823 90 85 20).
 
Stopnja dokončne protidampinške dajatve je fiksni znesek v višini 104,46 EUR na neto tono.