Likalne deske – podaljšanje veljavnosti protidampinških dajatev na uvoz iz Kitajske

sreda, 02. oktober 2019

V Uradnem listu EU L 252 z dne 2.10.2019 je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1662 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz likalnih desk s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, s katero se podaljšuje veljavnost obstoječih protidampinških  dajatev.

Izdelki, ki so predmet protidampinških dajatev, so likalne deske, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 3924 90 00, ex 4421 99 99, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 in ex 8516 90 00 (oznake TARIC 3924 90 00 10, 4421 99 99 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 in 8516 90 00 51).

Stopnja dokončne protidampinške dajatve ostaja nespremenjena in znaša med 18,1% in 42,3%.

Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu EU.