Likalne deske-Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov s poreklom iz Kitajske in Ukrajine

sreda, 23. maj 2012
V Uradnem listu EU, seriji C, št. 120 z dne 25.04.2012, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka izravnalnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih likalnih desk s poreklom iz Kitajske in Ukrajine.

Izdelek, ki se domnevno uvaža po dampinških cenah, je trenutno uvrščen pod oznako KN ex3924 90 00, ex4421 90 98, ex7323 93 00, ex7323 99 00, ex8516 79 70 in ex8516 90 00, s poreklom iz Kitajske in Ukrajine.

Roki za sodelovanje:
Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 15 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Vsa stališča in zahtevki morajo biti predloženi v pisni obliki in na način kot določa 5.1.2 točka zgoraj omenjenega obvestila.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.