Likalne deske s poreklom iz Kitajske – začetek pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov

četrtek, 09. avgust 2018


V Uradnem listu EU, serija C, št. 253 z dne 19.7.2018, je bilo objavljeno obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka proti-dampinških dajatev na uvoz likalnih desk s poreklom iz KitajskeR693.
 
Izdelek, ki se pregleduje, so likalne deske, prostostoječe ali ne, z ali brez sistema za vsrkavanje odvečne pare in/ali ogrevalnega sistema in/ali sistema za pihanje zraka, vključno z rokavniki, in njihovi bistveni deli, tj. podnožje, prevleka in odlagalna površina za likalnik (v nadaljnjem besedilu: izdelek, ki se pregleduje), ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN ex 3924 90 00, ex 4421 99 99, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 in ex 8516 90 00 (oznake TARIC 3924 90 00 10, 4421 99 99 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 in 8516 90 00 51), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci kot uvozniki, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na e-mail naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave primera.