Luksemburg ima večje število registriranih gradbenih podjetij kot finančnih organizacij

četrtek, 20. november 2014

Finance in zavarovalništvo naj bi bili dejavnosti, ki prinašajo največji delež dobička, vendar je njihov delež pod 4 % med vsemi registriranimi podjetji.


Nedavno objavljeni podatki analitičnega inštituta STATEC kažejo, da je v Luksemburgu registriranih 1,193 finančnih in zavarovalniških organizacij od skupno 30,476 podjetij.

 

Največje število registriranih podjetij je v segmentih popravila vozil in trgovina, skupno predstavljata skoraj četrtino (24 % od skupno 7,529 podjetij).


Podjetja, ki delujejo v specialističnih, znanstvenih in tehničnih segmentih so na drugem mestu z 19,5 % (5,954 podjetij), sledijo gradbena podjetja, ki predstavljajo 11,6 % (3,522 podjetij). Gostinstvo in catering predstavljata 9 % (2,730 podjetij) ter informatika in  komunikacije 6,9 % (2,092 podjetij).

Vir: www.wort.lu

 

Pripravila:
Nataša Zajec
Executive Director
Luxembourg-Slovenian Business Club
E: natasa.zajec@lsbc.lu