Maščobni alkoholi in njihove mešanice-Uvedba začasnih dajatev

sreda, 11. maj 2011

V Uradnem listu EU, v seriji L št. 122 z dne 11.05.2011, je bila objavljena  Uredba komisije EU št. 446/2011, ki narekuje uvedbo začasne protidampinške dajatve za izdelke iz oznake KN ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 in ex 3823 70 00 s poreklom iz Indije, Indonezije in Malezije, in sicer v višini od 4,3 do 13,8% odvisno od kitajskega proizvajalca.