Mednarodne poslovno-znanstvene konference 2020

četrtek, 30. januar 2020

Predstavljamo izbor mednarodnih poslovno-znanstvenih konferenc, ki bodo v letošnjem letu potekale v Bolgariji:

Tema: Kmetijstvo in hrana (Agriculture & Food)
Datum: 17.-21. 6. 2020
Lokacija: Burgas, Bolgarija
Organizatorji: Bulgarian Academy of Sciences, Union of Scientists in Bulgaria, Science & Education Foundation, Bulgaria, Institute of Field and Vegetable Crops, Serbia, Institute of Hydrometeorology, Georgian Technical University, Georgia
Tematska področja: kmetijstvo in živinoreja, hrana, politike v kmetijstvu in prehrambni industriji.
Uradni jezik konference: angleščina
Registracija: do 31. 1. 2020
Rok plačila kotizacije: 29. 2. 2020
Več informacij: www.sciencebg.net/en/conferences/agriculture-and-food/

Tema: Ekologija in varnost (Ecology & Safety)  
Datum: 20.-23. 6. 2020
Lokacija: Burgas, Bolgarija
Organizatorji: Bulgarian Academy of Sciences, Union of Scientists in Bulgaria, Science & Education Foundation, Bulgaria, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Institute of Field and Vegetable Crops, Serbia, Institute of Hydrometeorology, Georgian Technical University, Georgia, Institute of Power Engineering, National Academy of Sciences, Belarus
Tematska področja: Energetika, podnebje in globalna varnost v 21. stoletja, ekologija zraka, zemlje in vode, človekova ekologija - zdravje in varnost, civilna zaščita in obvladovanje nesreč.
Uradni jezik konference: angleščina
Registracija: do 31. 1. 2020
Rok plačila kotizacije: 29. 2. 2020
Več informacij: www.sciencebg.net/bg/conferences/ecology-and-safety/

Tema: Materiali, metode in tehnologije (Materials, Methods & Technologies)
Datum: 22.-26. 6. 2020
Lokacija: Burgas, Bolgarija
Organizatorji: Bulgarian Academy of Sciences, Union of Scientists in Bulgaria, Science & Education Foundation, Bulgaria, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Institute of Power Engineering, National Academy of Sciences, Belarus, Institute of Hydrometeorology, Georgian Technical University, Georgia
Tematska področja: Materiali, metode in orodja za inovacije, metode in tehnologije
Uradni jezik konference: angleščina
Registracija: do 31. 1. 2020
Rok plačila kotizacije: 29. 2. 2020
Več informacij: www.sciencebg.net/bg/conferences/materials-methods-and-technologies/

Tema: Gospodarstvo in poslovanje (Economy & Business)
Datum: 20.-24. 8. 2020
Lokacija: Burgas, Bolgarija
Organizatorji: Bulgarian Academy of Sciences, Union of Scientists in Bulgaria, Science & Education Foundation, Bulgaria, VUZF University, Bulgaria, Institute of Economics, National Academy of Sciences, Belarus, Faculty of Military Leadership, University of Defence, Czech Republic, Institute of Philosophy and Social and Political Studies of the Southern Federal University, Russia
Tematska področja: Rekonstrukcija svetovnega gospodarstva, ekonomske teorije in poslovne prakse, gospodarstvo znanja in ekonomija inovacij
Uradni jezik konference: angleščina
Registracija: do 29. 2. 2020
Rok plačila kotizacije: 31. 3. 2020
Več informacij: www.sciencebg.net/bg/conferences/economy-and-business/

Tema: Izobraževanje, raziskave in razvoj (Education, Research & Development)
Datum: 23.-27. 8. 2020
Lokacija: Burgas, Bolgarija
Organizatorji: Bulgarian Academy of Sciences, Union of Scientists in Bulgaria, Science & Education Foundation, Bulgaria, Sapporo University, Japan, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, VUZF University, Bulgaria, Institute of Philosophy and Social and Political Studies of the Southern Federal University, Russia
Tematska področja: Znanje - ključni dejavnik produktivnosti in gospodarske rasti, socializacija mladih v sodobni družbi, izobraževanje, osebnost in družba, visoko šolstvo: globalizacija in internacionalizacija, Raziskave: rezultati in perspektive, E-izobraževanje in virtualne inovacije
Uradni jezik konference: angleščina
Registracija: do 29. 2. 2020
Rok plačila kotizacije: 31. 3. 2020
Več informacij: https:/www.sciencebg.net/bg/conferences/education-research-and-development/

Pripravila:
Maria Benda
Veleposlaništvo republike Slovenije v Sofiji
E: Maria.Benda@gov.si