Meja Avstrija-Slovenija: gospodarski in poklicni promet

petek, 27. marec 2020

V času epidemije koronavirusa se za gospodarstvo pri prehodih avstrijsko-slovenske meje izvajajo nekatere izjeme:

blagovni promet
brez omejitev, ampak z meritvami temperature na mejnih prehodih, deloma čakalne vrste

dnevni migranti - obmejni delavci
priporoča se predložitev kopije delovne pogodbe, naročila, "Potrdila dnevnih migrantov" idr.
 
gospodarski promet (ni eksplitno tudi v odloku SI)
podizvajalci, gradbeniki&monterji, prodaja v tržnicah etc. Nujna je predložitev prijave napotitve ZKO3 & A1 formularja
 
dvolastniki zemljišč
kmetje, vinarji idr., ki imajo kmetijska zemljišča na obeh straneh meje. Na meji je potrebno izpolniti obrazec "Izjava za vstop in prehod".
 
Pripravil:
mag. Dušan Pšeničnik   
ekonomski svetovalec, vodja gospodarskega oddelka
Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju