Mešanice sečnine in amonijevega nitrata – uvedba registracije uvoza iz Rusije, Trinidada in Tobaga ter ZDA

četrtek, 21. marec 2019

V Uradnem listu EU, serija L, št. 79 z dne 21.3.2019, je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije o uvedbi registracije uvoza mešanic sečnine in amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije, Trinidada in Tobaga ter ZDA, ki se uvrščajo v tarifno oznako 3102 80 00
 
Preiskava v zvezi z morebitno uvedbo protidampinških dajatev na uvoz zadevnih proizvodov je v teku od 13.8.2018. Rok za morebitno uvedbo začasnih protidampinških dajatev je 13.4.2019, dokončnih pa 12.10.2019.
 
Registracija uvoza je ukrep v okviru protidampinške preiskave, na podlagi katerega bi se lahko protidampinške dajatve (če bodo uvedene) zaračunale za nazaj, torej na uvoz zadevnih proizvodov, opravljen od datuma začetka veljavnosti registracije uvoza dalje.
 
Več o protidampinški preiskavi zadevnih proizvodov: AD649
 
Kontakt za morebitne dodatne informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Marjeta Bajt, marjeta.bajt@gov.si.