Minimalna plača v Franciji s 1.1.2022 višja za 0,9 %

ponedeljek, 03. januar 2022

Minimalna plača v Franciji se s 1. 1. 2022 poveča za 0,9 %. Odlok o povečanju minimalne plače v Franciji je bil objavljen v Uradnem listu z dne 23. 12. 2021 (odlok št. 2021-741) in je dostopen na naslednjih spletnih straneh: www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044546647.

Znesek bruto minimalne plače za leto 2022 dosega 1.603,12 EUR na mesec (na podlagi zakonsko določenega delovnega časa 35 ur na teden), kar pomeni pr. 1.269 EUR neto minimalne plače na mesec. Minimalna  bruto plača na uro znaša 10,57 EUR.

Gre za avtomatično revalorizacijo, vlada se ni odločila za dodatno povečanje. Minimalna plača v Franciji se je sicer že 1. oktobra 2021 zvišala za 2,2 % (10,48 EUR bruto na uro).  

Pripravila:
mag. Breda Korošec
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si