Ministri EU o posledicah epidemije za kmetijski in ribiški sektor

petek, 27. marec 2020
 
Ministri EU, pristojni za področje kmetijstva in ribištva so se 25. marca 2020 preko video konference seznanili s posledicami epidemije virusa covid-19 na kmetijstvo, živilsko industrijo in ribištvo.
 
Ministri so poudarili nujnost enotnega nabora ukrepov in pozvali Evropsko komisijo k sprejemu potrebnih ukrepov za omilitev posledic v kmetijskem in ribiškem sektorju ter za nemoteno oskrbo prebivalstva s hrano.

Zavzeli so se za skupen in koordiniran odziv na ravni EU predvsem v prizadevanjih za nemoteno delovanje notranjega trga, za hiter odziv Komisije za potrebne prilagoditve pravil za izvajanje Skupne kmetijske politike (SKP) in za nujno spremljanje stanja na kmetijskih trgih ter hitro in učinkovito intervencijo, če bi se za to pokazala potreba.

Komisija si bo še naprej prizadevala, da se zagotovi nemoten pretok blaga in delavcev ter da se odpravi vse ovire na mejah, ki bi potencialno lahko ogrozile nemoteno delovanje agroživilske verige. Sicer pa trenutno države članice ne poročajo o težavah z oskrbo s hrano in živilskimi proizvodi.
 
Vir: MKGP