Ministrstvo za delo: priporočila ter vodiči za zaposlene in delodajalce po različnih sektorjih v Franciji

sreda, 06. maj 2020


Ministrstvo za delo je v okviru delovne skupine, ki jo je vodil INTEFP (Nacionalni inštitut za delo, zaposlovanje in poklicno usposabljanje) ob pomoči ministrstva za kmetijstvo in ministrstva za gospodarstvo, ANSES (Nacionalna agencija za hrano, okolje in zdravje in varnost zaposlenih), mreže zdravstvenega zavarovanja za poklicno tveganje, INRS (Nacionalni inštitut za raziskave in varnost pri delu) ter zdravnikov medicine dela, pripravilo priporočila in vodiče za zaposlene in delodajalce po različnih sektorjih in poklicih. Namenjeni so za pomoč zaposlenim in delodajalcem pri izvajanju zaščitnih ukrepov proti COVID-19 na delovnem mestu in zagotavljanje kontinuitete gospodarske dejavnosti.

Priporočila so razdeljena po naslednjih področjih (in nadalje še po posameznih skupinah):

  • kmetijstvo, živinoreja, hrana, vrtovi in zelene površine;
  • trgovina na drobno, gostinstvo, hoteli;
  • čistoča, popravila, vzdrževanje;
  • industrija in proizvodnja;
  • transport in logistika;
  • ostale storitve.


Pripravljeni so tudi splošni vodiči za vse dejavnostim kot tudi objavljene smernice strokovnih organizacij:

  • vodič o dobrih praksah za podjetja in zaposlene v cestnem tovornem prometu in logističnih storitvah (Priloga 1)
  • vodič priporočil zdravstvene varnosti za izvajanje gradbenih dejavnosti med epidemijo Covid-19 (Priloga 2) .


Vsa priporočila in vodiči, ki se sproti posodabljajo, so na razpolago tukaj.

Pripravila:
mag. Breda Korošec, pooblaščena ministrica
Veleposlaništvo RS v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si