Modri vodnik o izvajanju pravil o izdelkih 2022

sreda, 03. avgust 2022


Evropska komisija je objavila "Modri vodnik o izvajanju pravil o izdelkih 2022".  To orodje bi lahko uporabljala tudi slovenska izvozna podjetja. 

Vodnik je namenjen boljšemu razumevanju pravil EU o izdelkih in lažji enotni uporabi v vseh sektorjih na celotnem enotnem trgu.

Pravila o izdelkih so usklajena z novim zakonodajnim okvirom, ki zajema na primer igrače, merilne instrumente, radijsko opremo, nizkonapetostno električno opremo, medicinske pripomočke, izdelke za gnojenje ... 

Modri vodnik vsebuje tudi pojasnila in nasvete glede evropskega sistema ugotavljanja skladnosti, akreditacije laboratorijev, oznake CE in nadzora trga.

Uradni list C 247/2022 (europa.eu)Prebertite tudi:

Priložnosti za podjetja na tujih trgih

S katerimi državami ima EU sklenjene prostotrgovinske sporazume