Multimedijski poslovni katalog 2013, možnost predstavitve slovenskih podjetij ruskemu trgu

torek, 30. oktober 2012

Trgovinsko industrijska zbornica Ruske Federacije (TIK RF) nudi možnost predstavitve slovenskih podjetij oziroma interesnih združenj ruskemu trgu preko njihovega Multimedijskega poslovnega kataloga 2013. Ta predstavlja register izbranih partnerjev s področja Zahodnega Balkana.
 

Pobuda je nastala s ciljem podpore razvoja trgovinsko-ekonomskega sodelovanja med Rusijo in državami iz regije zahodnega Balkana, kamor štejejo tudi Slovenijo. Predstavništvo TIK RF je skupaj s partnerskim podjetjem »Jugosovero« realiziralo projekt kreiranja informacijskega portala Predstavništva Trgovinsko industrijske zbornice Rusije.
 

Multimedijski Poslovni katalog 2013 predstavlja nabor izbranih partnerjev, ki jih Predstavništvo Trgovinsko industrijske zbornice Ruske Federacije (TIK RF) priporoča podjetnikom. Zaradi boljše preglednosti bodo podjetja razvrščena po:

  • regijah,
  • gospodarskih dejavnostih,
  • vsebini (predstavitev podjetja, investicijskih projektov in podobno).

Vsakemu podjetju se ponuja možnost, da predstavi svojo poslovno ponudbo, ki bo vsebovala galerijo slik, video predstavitev in PDF katalog proizvodov.

Strateški cilj je privabljanje ruskih vlagateljev, zato je predviden tudi segment »Projekti-investicije«, v katerem bo ruskim vlagateljem predstavljena ponudba nepremičnin, zemljišč, investicijskih priložnosti, proste ekonomske cone in drugo.
 

Predstavitev podjetij v Multimedijskem poslovnem katalogu 2013, ki naj bi izšel v decembru leta 2012, spremlja možnost izbire na informacijskem portalu Predstavništva Trgovinsko industrijske zbornice Ruske Federacije v Republiki Srbiji in Črni Gori na področju »Predlog sodelovanja podjetij iz regije zahodnega Balkana«. To področje vsebuje tržne ponudbe podjetij iz Srbije, Črne Gore, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije in Makedonije.
 

Ta večstranski informativni vir omogoča predstavitev informacij o regiji, predstavitev ekonomskih potencialov držav zahodnega Balkana, aktualnih poslovnih ponudb ter projektov v obeh smereh, in sicer v srbskem ter ruskem jeziku.  

Podporo projektu poleg TIK RF nudijo vse odgovorne ruske inštitucije, Veleposlaništvo Ruske Federacije v Srbiji in TIK RF, kot uradni organ Vlade RF, ki bodo s pomočjo svojih ekip omogočile, da se gospodarsko in ekonomsko sodelovanje podjetnikov iz Ruske Federacije in regije Zahodnega Balkana razvija v dolgoročni smeri.Projektu so se med drugimi že priključili Lisca, Stilles, Kozmetika Afrodita, Terme Čatež, Trimo, Mont Tim Smole, Varnost-Fitep itn.
 

Navodilo za dostavljanje materiala za objavo ter cena objave. Gradiva lahko pošiljate TIK RF tudi v slovenskem jeziku.


Pripravila:

Služba za živilsko predelovalno industrijo in mednarodno medinstitucionalno sodelovanje
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje