Na kaj morajo biti podjetja pozorna pri prodoru na tujetrge?

četrtek, 01. december 2011

Živimo v času, ko se karte v svetu delijo na novo. Razvite države iščejo načine, kako pospešiti šibko gospodarsko rast, in nekateri strokovnjaki že opozarjajo, da bi nas lahko doletelo celo "izgubljeno desetletje". Podjetja se morajo zavedati vseh geopolitičnih sprememb v svetu, imeti morajo t.i. big picture in se usmeriti na trge, ki kažejo potencial. Pri tem se v zadnjem času najpogosteje omenja t.i. azijske tigre, vendar moramo biti tudi tu pozorni na morebitno nevarnost pregrevanja gospodarstva, valutna tveganja ...

Ker so gospodarske razmere negotove in ker Evropa, ki je glavni trg za slovenske izvoznike, nikakor ne najde rešitve za dolžniško krizo, morajo podjetja pozorno proučiti razmere na trgih, na katere želijo prodreti. Ni odveč preveriti bonitete podjetij, s katerimi želimo poslovati, proučimo lahko, ali ima katero od slovenskih podjetij že izkušnje na trgu, na katerega želimo prodreti, dobro je zavarovati posle in se tako dodatno zaščititi za primer, da bi šlo pri poslu kaj narobe.

Podjetja morajo spremljati razmere v državah, v katere želijo razširiti svoje poslovanje. Pri tem ne gre le za gospodarski razvoj in privlačnost poslovnega okolja - poznati je treba politični sistem in spremljati politično dogajanje (primer nemirov v arabskem svetu), koristno je proučiti morebitne kulturne razlike in običaje, zelo pomembno je tudi poznavanje lokalnega jezika in zakonodaje. Vse bolj aktualna je v zadnjem času tudi zaščita intelektualne lastnine.

Podjetja se morajo zavedati, da se države in trgi med seboj razlikujejo, zato morajo produkte in strategije prilagajati značilnostim, posebnostim in zahtevam posameznih trgov. Na nekaterih trgih pomembno vlogo še vedno igra država, zato je za pridobitev poslov potrebno imeti tudi dobre politične povezave.

Ker je veliko slovenskih podjetij dobaviteljev, je pomembno, da so pripravljena "skočiti v vodo" in glavnim proizvajalcem slediti na nove trge, četudi oddaljene. Ker so proizvajalci končnih produktov v današnjih razmerah prisiljeni iskati nove trge, jim morajo pri tem slediti tudi njihovi dobavitelji, sicer lahko kaj hitro izpadejo iz igre.

Nekaj koristnih informacij:
- http://www.officearrow.com/organizing-and-executing-events/business-overseas-oaiur-9650/view.html
- http://www.survivalbooks.net/top-tips/doing-business-abroad/
- http://www.entrepreneur.com/article/75138
- http://smallbusiness.foxbusiness.com/entrepreneurs/2010/08/09/mistakes-doing-business-overseas/