Na trgih ASEAN veliko poslovnih priložnosti za slovenska podjetja

sreda, 03. oktober 2018

1. oktobra 2018 je javna agencija SPIRIT Slovenija organizirala seminar z naslovom »Poslovanje v Jugovzhodni Aziji - vstop na najbolj dinamične trge sveta iz držav ASEAN in priložnosti za slovenska podjetja na teh trgih«. Na njem so predstavniki več kot 20 slovenskih podjetij pridobili praktične informacije o načinu vstopa in širitvi poslovanja v širši regiji, predstavljene pa so jim bile tudi najpogostejše napake evropskih podjetij pri vstopanju na te trge.

Uvodoma je udeležence pozdravila Irena Meterc, vodja sektorja za internacionalizacijo na SPIRIT Slovenija, ki je izpostavila vlogo agencije pri spodbujanju slovenskih podjetij pri vstopu na bližnje in bolj oddaljene trge. Osrednji predavatelj na seminarju je bil dr. Gunter Denk, poslovnež, ki je leta 2004 ustanovil podjetje Senat Group, s sedežem na Tajskem. Podjetje se ukvarja  z individualnim svetovanjem podjetjem pri vstopu in širitvi poslovanja na trgih ASEAN-a.

V nadaljevanju seminarja je Aleksander Alles, svetovalec v podjetju Senat Thailand predstavil najpogostejše napake podjetij pri vstopu na azijski trg. Izpostavil je prednosti investiranja na tem področju v primerjavi s Kitajsko, ki zna biti manj tvegano in tudi finančno ugodnejše. Vsekakor je potrebno razumeti posebnosti držav, imeti dober načrt in zagotoviti dovolj virov.

V nadaljevanju je Erik Erber, predstavnik avstrijskega podjetja Erber AG, ki  že od leta 1994 živi v Aziji, predstavil konkretne izkušnje na tem trgu. Kot ključno je poudaril, da je potrebna potrpežljivost, saj izvedba načrtov pogosto traja dlje, kot je bilo prvotno načrtovano. Izpostavil je tudi, da naj bo odločitev za trg vezana na dolgoročno prisotnost na trgu.

ASEAN – Zveza držav Jugovzhodne Azije, vključuje 10 držav, ima 581 milijonov prebivalcev, s povprečnim 5.500 USD BDP na prebivalca. Zveza držav je v začetku sledila predvsem političnim ciljem, danes pa so v ospredju gospodarski cilji. Sklenjene ima številne trgovinske sporazume. Glavni trgovinski partner ASEAN-a je Kitajska, s katerim beleži velik deficit v blagovni menjavi. S poslovnim okoljem, ki je prijazno do malih in srednjih podjetij, spodbudami na področju pridobivanja tujih neposrednih investicij in temelječ na dobro izobraženi mladi delovni sili ter ugodni strateški legi želijo ta razkorak zmanjšati. Področje ASEAN-a se deli na kontinentalni in otoški del. Je zveza držav, ki  so zelo različne po kulturi, religiji in političnih sistemih.

Področje ponuja zanimive investicijske priložnosti v okviru celotne regije. Te so različne od države do države. Tako je lahko v Vietnamu odlična priložnost za enostavne tehnologije, medtem ko nudi Tajska odlično izhodišče za prenos zahtevnejše tehnologije, denimo Singapur pa številne priložnosti na področju storitev. Regija nudi številne spodbude za prenos tehnologije in znanja. Podjetja so deležna tudi zelo ugodne davčne obravnave, sorazmerno nizki so tudi stroški poslovanja.

Udeleženci seminarja so se na koncu tudi osebno srečali s strokovnjakoma Sanet Thailand Ltd.