Načrt prestrukturiranja Groupe Renault

ponedeljek, 01. junij 2020


Na tiskovni konferenci Groupe Renault je bil dne 29. maja 2020 predstavljen osnutek načrta prestrukturiranja skupine.

Ključni elementi:

Cilj je znižati fiksne stroške za več kot 2 mrd EUR v treh letih, da se ohrani konkurenčnost skupine in zagotovi dolgoročni razvoj v okviru zavezništva z Nissanom in Mitsubishijem (Alliance).

Osnutek načrta je osnovan na učinkovitosti operacij znotraj Groupe Renault: s poenostavitvijo procesov, zmanjšanjem diverzitete komponent znotraj vozil in prilagajanjem industrijskih zmogljivosti.

Načrtovane spremembe bodo izvedene v konzultaciji s socialnimi partnerji in lokalnimi oblastmi znotraj okvira trajajočega dialoga.

Groupe Renault se bo osredotočila na generiranje likvidnosti, pri čemer bo ostal kupec v središču pozornosti. Načrt je osnovan na bolj učinkovitem pristopu k operativnim aktivnostim in rigoroznem upravljanju virov.

Na dolgi rok se bo skupina organizirala okoli strateških poslovnih področij z obetajočo prihodnostjo: električna vozila in lahka gospodarska vozila, krožno gospodarstvo in inovacije z visoko dodano vrednostjo.

Proizvodnja bo zmanjšana iz 4 na 3,3 mio vozil na letni ravni do leta 2024. Predvidena je ukinitev delovnih mest in sicer 4.600 v Franciji, kateri se doda 10.000 delovnih mest drugje v svetu, skupaj skoraj 15.000 delovnih mest.  

Na tiskovni konferenci je začasna izvršna direktorica Clotilde Delbos povedala, da so v tujini načrti za povečanje zmogljivosti, kot so bili v Maroku in Romuniji, zaustavljeni, preučili bodo prilagoditev svojih proizvodnih zmogljivosti v Rusiji. To je poleg že pred nekaj tedni napovedane odločitve o delnem umiku s kitajskega trga.

Glede lokacij v Franciji so obravnavane štiri delovne hipoteze za optimizacijo proizvodnje ob posvetovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi, zlasti s socialnimi partnerji in lokalnimi organi. Obrat Flins (1.600 zaposlenih) v Franciji se ne bo zaprl, deloval bo do konca cikla ZOE, to je do 2023-2024.

Več informacij

Pripravila:
mag. Breda Korošec, pooblaščena ministrica
Veleposlaništvo RS v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si