Najava Javnega poziva za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih

sreda, 22. julij 2020

Predvidoma konec julija oziroma v začetku avgusta 2020 bo SPIRIT Slovenija, javna agencija objavila javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.
 

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva bo sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih mikro, malim in srednje velikim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.
 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški bodo stroški zunanjih izvajalcev za naslednje aktivnosti:
  • vzpostavitev prodaje preko globalnih mednarodnih platform za spletno prodajo (kot npr. za Amazon, Wayfair,…),
  • izdelava video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem,
  • izdelava digitalnih orodij za konfiguracijo rešitve izbranih izdelkov s strani potencialnega kupca (kot npr. oprema prostora, sestava naprave) v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem,
  • uvrstitev podjetja in njegovih izdelkov/storitev na spletne strani mednarodnih virtualnih showroomov oziroma podjetniških imenikov z virtualnimi/digitalnimi vsebinami (kot npr.: Europages, VirtualExpo) (stroški paketov),
  • optimizacija spletnih strani in digitalnih prodajnih kanalov, vzpostavitev sistemov merjenja učinkov digitalnih komunikacij in sistemov sledenja potencialnim strankam v okviru digitalnih prodajnih kanalov, vse namenjeno tujim kupcem/tuji poslovni javnosti,
  • izdelava predstavitvenih e-katalogov v vsaj treh tujih jezikih, vključno s prevajanjem,
  • generiranje tujih leadov, to je visoko kakovostnih kontaktov potencialnih tujih kupcev in poslovnih partnerjev, preko udeležbe na virtualnem mednarodnem dogodku


Okvirna sredstva

Višina sredstev, ki bo na voljo za izvedbo javnega poziva v letu 2020, bo predvidoma 800.000,00 EUR.

Stopnja sofinanciranja bo do 70 % upravičenih stroškov. Znesek sofinanciranja bo omejen tako na upravičenca kot na posamezno aktivnost (od 3.000,00 EUR do 9.999,00 EUR).
 

Način prijave

Digitalno podpisano vlogo bo možno oddati le v elektronski obliki, zato morajo biti osebe, ki želijo pristopiti k izpolnjevanju vloge, registrirane v Moj SPIRIT. Osebe bodo morale za izpolnjevanje vloge podjetja od tega podjetja pridobiti pooblastilo za to dejanje.

Sam postopek "pooblaščanja" (ureditev skrbništva profila podjetja) ne bo izveden v trenutku, saj bo lahko trajal do največ en delovni dan, kar bo potrebno upoštevati pri želenem roku za oddajo vloge.

Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu oddaje.
 

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom bodo od objave javnega poziva naprej na voljo na spletnih straneh SPIRIT Slovenija, javne agencije.