Najbolj privlačni trgi za slovensko gospodarstvo

četrtek, 26. maj 2011

Vlada je namreč pred časom potrdila akcijski načrt za podporo podjetjem na tujih trgih v letu 2011, ki med drugi vsebuje tudi seznam najbolj privlačnih trgov za Slovenijo. Ocena privlačnosti je bila narejena za 61 držav. Kot najbolj privlačne države so bile opredeljene in nato razdeljene v več skupin naslednje:

1. skupina
Rusija, Indija

2. skupina
Turčija, Egipt

3. skupina
Kitajska, BiH, Albanija

4. skupina
Nemčija, Francija, Srbija, ZDA, Brazilija, Združeni arabski emirati

5. skupina
Italija, Avstrija, Madžarska, Ukrajina, Švica, Bolgarija, Katar, Saudska Arabija, Južna Koreja, Iran

6. skupina
Hrvaška, Romunija, Makedonija, Kosovo, Črna gora, Jordanija, Malezija, Indonezija, Vietnam, Kanada, Kuvajt, Pakistan

Kot dodatno, sedmo skupino pa je ministrstvo za gospodarstvo, ki je pripravilo načrt v sodelovanju z drugimi relevantnimi institucijami, opredelilo še skupino visoko tehnološko naprednih držav. To so:

7. skupina
Danska, Švedska, Finska, Norveška, Avstralija, Japonska, Velika Britanija, Singapur, Nizozemska, Izrael

V sedmo skupino držav bi sodile še Nemčija, Francija, Kitajska, ZDA, Švica, Koreja, Kanada ter Indija, vendar pa so že zajete v prejšnjih skupinah.

Zgoraj naštete države so tiste, kamor bodo v večji meri usmerjene aktivnosti za spodbujanje internacionalizacije v letu 2011. V kolikor bo tekom leta 2011 zaznan močan interes slovenskega gospodarstva po nastopu na dodatnih trgih oz. bo prišlo do morebitnih sprememb v stanju na posameznih trgih, ni izključena možnost izvajanja in spodbujanja aktivnosti tudi na trgih izven zgoraj naštetih.

Pri opredelitvi ocene privlačnosti posameznih držav za Slovenijo so bili upoštevani različni faktorji, in sicer rast izvoza posamezne države v Slovenijo v letu 2009 ter v prvi polovici leta 2010, napoved gospodarske rasti do leta 2015 za posamezno državo, globalni indeks konkurenčnosti 2010 in napoved globalnih trendov do leta 2025.

Poleg tega so bili upoštevani tudi anketa med podjetji, na katere trge želijo vstopiti, že izvedene aktivnosti v letu 2009/2010, vrednost izhodnih in vhodnih investicij, rast uvoza države v letu 2009 ter vključenost v eno izmed napovedanih skupin hitrorastočih trgov - denimo skupina BRIK, ki zajema Brazilijo, Rusijo, Indijo in Kitajsko.

Upoštevani so bili tudi obiskanost spletnega portala Izvoznookno za posamezno državo, pravno formalna urejenost trgovinskega sodelovanja na ravni EU, vidiki mednarodnega razvojnega sodelovanja, obstoj instituta mešanih gospodarskih komisij ter interes za sodelovanje s strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije.