Naložbena premija za vlagatelje v Avstriji

sreda, 19. avgust 2020


Avstrijska vlada ustvarja naložbeno premijo za vlagatelje. Za spodbujanje podjetniških naložb bodo lahko podjetja s 1. septembrom 2020 zaprosila za premijo za naložbe.

Naložbena premija v skupnem obsegu 1 milijarde EUR je sredstvo, s katerim avstrijska zvezna vlada spodbuja nove naložbe v avstrijske poslovne lokacije podjetja. Ukrep je namenjen vsem podjetjem, ne glede na njihovo velikost ali panogo. Osnovna premija za naložbe znaša sedem odstotkov. Še posebej pa se spodbujajo naložbe v digitalizacijo, ozelenitev in zdravstvo; za ta področja znaša naložbena premija štirinajst odstotkov.

Več informacij:


Slovenska gospodarska zveza v Celovcu
E: office@sgz.at