Naložbeni načrt Francija 2030 v vrednosti 30 mrd EUR

torek, 26. oktober 2021

PR Macron je 12. oktobra 2021 predstavil  naložbeni načrt za razogljičenje francoskega gospodarstva, ki bi istočasno Franciji povrnil status države velikih inovacij. Država je v naslednjih petih letih v ta namen pripravljena vložiti skoraj 30 milijard evrov, ki bi jih porazdelila na različna področja digitalne in zelene industrije, biotehnologije, vesolja ter zdravstva. Celotno francosko gospodarstvo naj bi temeljilo na jedrski, zeleni vodikovi in obnovljivi energiji.

Predvidena je 1 mrd EUR za razvoj inovativnih manjših jedrskih reaktorjev, 8 mrd EUR za razogljičenje industrije in prometa, 4 mrd EUR za promet prihodnosti (cilj je 2 milijona električnih in hibridnih vozil), 2 mrd EUR investicij v zeleno in trajnostno kmetijstvo, 3 mrd EUR v razvoj zdravil, 6 mrd EUR v proizvodnjo sestavnih delov za oskrbo gospodarskih sektorjev aktivnosti.

Gre za načrt, ki ga je PR Macron napovedal julija 2021 po urgentnih ukrepih in okrevanju po post-Covid. Po oceni gospodarskega in finančnega ministrstva naj bi načrt pripomogel k ustvarjanju dodatne vrednosti v višini 45 mrd EUR. To bi pomenilo rast za 1,7 % v petih letih.

PR Macron je izpostavil pet pogojev, ki bodo ključni za uspeh naložbenega načrta "Francija 2030". Zagotoviti morajo dostop do materialov, kot so plastika, različne kovine, redke surovine ter razviti možnosti njihove reciklaže ali načina ponovne uporabe. Drugi pogoj je varen dostop do elektronskih komponent. Tretji je varnost digitalnega okolja, kjer bo potrebno sodelovanje med DČ EU. Kot zadnja dva pogoja pa poudarja sodelovanje s šolami, univerzami in raziskovalnimi organizacijami, kar bo omogočilo ohranjanje znanja in talenta znotraj države ter vlaganje v visokotehnološka in start-up podjetja.

Pripravila:
mag. Breda Korošec
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si