Natečaj EUIPO: DesignEuropa Awards 2018

četrtek, 08. marec 2018

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) razpisuje nagradni natečaj DesignEuropa Awards.

Nagrade DesignEuropa Awards častijo izstopajoče modele, oblikovalce in podjetja, ki so s pomočjo prijavljenih registriranih modelov skupnosti (RCD) predstavili svoje modele na trgu. EUIPO prireja omenjene nagrade vsake dve leti z namenom povečevanja ozaveščenosti o pomembnosti modelov in intelektualne lastnine za gospodarsko rast v Evropski uniji.

Prijave in nominacije so odprte do 15. maja 2018. Nagrade so izvrstna priložnost za podjetja (še posebej za mala, srednja in zagonska podjetja) in oblikovalce, da predstavijo svoje izdelke širšemu Evropskemu občinstvu brez dodatnih stroškov.

Vaša podpora pri širjenju te Evropske iniciative prek vaših komunikacijskih kanalov bi omogočila podjetjem in profesionalcem na področju oblikovanja širše zanimanje za  tekmovanje. Poleg širjenja iniciative pa lahko kadarkoli nominirate kakršenkoli registriran model ali oblikovalca, ki ga smatrate za dobrega oziroma primernega za prijavo.
 
  Nagrade se podelijo v sledečih kategorijah:
1. Nagrada za industrijo: za lastnike RCD-jev podjetij, ki imajo več kot 50 zaposlenih in ki beležijo za več kot 10 milijonov evrov letnega prometa.
2. Nagrada za mala in rastoča podjetja: za lastnike RCD-jev podjetij, ki izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:
  • imajo manj kot 50 zaposlenih in beležijo za manj kot 10 milijonov evrov letnega prometa,
  • podjetja, ki so bila ustanovljena po 1. januarju 2014 ne glede na velikost.
3. Nagrada za življenjsko delo: za posamezne oblikovalce, ki si lastijo zajetno količino estetstega dela, ustvarjenega skozi obdobje delovanja, ki ima jasen vpliv na trgu. Nominiranci za to kategorijo si morajo ali so morali v obdobju delovanja uporabljati RCD sistem.

Dodatne informacije:
DesignEuropa Awards Team
European Union Intellectual Property Office
E: DesignEuropaAwards@euipo.europa.eu
Twitter: @EU_IPO  #DesignEuropa