Natrijev glukonat – začetek pregleda zaradi izteka proti-dampinških dajatev na uvoz iz Kitajske

sreda, 19. januar 2022
V Uradnem listu EU, C 25 z dne 18.1.2022 je bilo objavljeno obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka proti-dampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz natrijevega glukonata s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.
 
Izdelek, ki se pregleduje, je natrijev glukonat, številka CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 in registrska številka CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1 (v nadaljnjem besedilu: izdelek, ki se pregleduje), ki se trenutno uvršča pod oznako KN ex 2918 16 00 (oznaka TARIC 2918 16 00 10).  

Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v pregledu, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku pregleda zaradi izteka ukrepov.

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede podaljšanja veljavnosti proti-dampinških dajatev.