Nova pravila za izvoz/uvoz mleka in mlečnih izdelkov na Kitajsko

sreda, 13. februar 2013

Na Kitajskem so stopila v veljavo nova pravila za izvoz in uvoz mleka in mlečnih izdelkov v to državo.

Dokument je na voljo v angleškem jeziku.

Vir:
Služba za živilsko predelovalno industrijo in mednarodno medinstitucionalno sodelovanje
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
E-mail: gp.mko@gov.si