Nova pravila za zajezitev pandemije koronavirusa v Avstriji

torek, 09. november 2021

Glede na hitro naraščajoče število okuženih veljajo od 8. novembra 2021 po vsej Avstriji nova pravila za zajezitev pandemije koronavirusa. Povzeto, kjer koli je prej veljalo pravilo 3G (PCT), velja sedaj pravilo 2-G (PC). Dostop je s tem dovoljen samo za cepljene in tiste, ki so ozdraveli. Na delovnem mestu še vedno velja pravilo 3-G.
 

3-G postane 2-G

Kjer koli je bilo v veljavo pravilo 3-G, imajo sedaj dostop samo cepljeni in ozdraveli ljudje. To velja za:
 
 • storitve, ki se izvajajo blizu telesa (npr. frizerji ...)
 • gastronomija, nočna gastronomija, božične tržnice, hoteli in podobno
 • kulturni sektor (gledališča, kinematografi in opere, ne pa muzeji)
 • objekti za šport in prosti čas
 • obiski v bolnišnicah in domovih za ostarele, z izjemo obiskov v okviru paliativne in hospic podpore ter podpore med porodom; v zaprtih prostorih je poleg tega obvezno nositi tudi masko FFP2.
Prehodno obdobje do 6. decembra 2021: Do takrat je dostop možen tudi za osebe, ki so bile celjene prvič, in z dodatnim PCR testom.
 

Na delovnem mestu

Načeloma velja pravilo 3-G, na posebej občutljivih območjih so predpisana strožja pravila.
 • Zaposleni v nočnem gostinstvu in na večjih dogodkih (od 250 udeležencev), ki niso bili niti cepljeni niti ozdravljeni potrebujejo veljaven PCR test. Osebe, ki imajo le negativni test, pa morajo vendar nositi tudi masko FFP2.
 • Enako pravilo velja za zaposlene v zdravstvenih ustanovah. Masko FFP2 morajo torej nositi samo tisti, ki so le testirani. Poleg tega je v tem okolju tudi za cepljene in ozdravele osebe obvezno nositi zaščita usta in nos.
Testi na protitelesa niso več veljavni za dokaz 3G.
 

Druženja / dogodki

 • Več kot 25 udeležencev: obvezno 2G.
 • Več kot 50 udeležencev: obveznost obveščanja okrajnega urada vsaj 1 teden pred dogodkom, imenovanje pristojnega za COVID-19, izdelava koncepta preventive.
 • Več kot 250 udeležencev: potrebno je dovoljenje okrožnega upravnega organa.
 

Obvezno nošenje maske

Nošenje maske je obvezno povsod tam, kjer pravilo 2G oz. 3G ne velja – v celotni trgovini, v muzejih in knjižnicah.
 

Razširjen načrt po stopnjah v detajlu

Ukrepi na zvezni ravni bodo še dalje odvisni od izkoriščenosti kapacitet oddelkov za intenzivno nego v bolnišnicah. V nekaterih zveznih deželah veljajo tudi regionalni in strožji ukrepi.

Opomba: Ukrepi stopnje 2, 3 in 4 so začeli veljati 8. novembra (glej zgoraj).

Prva stopnja je v veljavi od 15. septembra, ko je bila dosežena desetodstotna izkoriščenost kapacitet postelj za intenzivno nego (ICU) z bolniki s COVID-19 (200 postelj za intenzivno nego):
 • Antigenski testi na veljajo le 24 ur po opravljenem testu. PCR testi veljajo še dalje 72 ur. Ta zahteva ne vpliva na šolarje: za njih zadostujejo šolski testi, ki se izvajajo trikrat na teden ("ninja pass").
 • Nošenje maske FFP2 je obvezno v supermarketih in drugih trgovinah in ponudnikih storitev za dnevne potrebe (npr. lekarne, banke, javni prevoz). Kdor ni bil cepljen, testiran ali ozdravljen, mora od novembra nositi masko FFP2 tudi na vseh drugih območjih za stranke (kot so trgovine z oblačili ali elektroniko, potovalne agencije in muzeji). Cepljenim osebam se svetuje, da na tem območju nosijo masko FFP2.
 • "Pravilo 3-G" velja za druženja ("Zusammenkünfte") 25 ali več ljudi, pa tudi v restavracijah in hotelih ter v apres-ski in žičnicah. Kjer velja pravilo 3-G (gastronomija, gledališče, frizerji, ponudniki nastanitev, dogodki), ni zahteve za masko.

Če se izkoriščenost postelj za intenzivno nego dvigne na 300, začne veljati stopnja dva sedem dni kasneje:
 • Pri nočni gastronomiji (in "podobnih nastavitvah"), pa tudi za dogodke brez dodeljenih sedežev z več kot 500 ljudmi, velja "pravilo 2-G". Z drugimi besedami, dostop imajo le tisti, ki so bili cepljeni ali so ozdraveli. To velja tudi za Apres-Ski.
 • Domači testi za antigene ("testi v dnevni sobi") niso več veljavni kot dokaz za območja s "pravilom 3-G".

Tretja stopnja stopi v veljavo sedem dni po izkoriščenosti 400 postelj za intenzivno nego:
Na območjih s "pravilom 3-G" je antigenski test popolnoma neveljaven. Dostop imajo samo tisti, ki so bili cepljeni, ozdraveli ali imajo aktualni test PCR. Ta ukrep velja takoj od Ta ukrep začne veljati takoj, ko je mejna vrednost dosežena, ni 7-dnevne prestopne dobe.

Četrta stopnja nastopi z izkoriščenostjo zmogljivosti 500 postelj za intenzivno nego.
Pravilo 2-G velja na vseh območjih, kjer je prej veljalo pravilo 3-G: Osebe, ki niso cepljene (ali ozdravele) ne smejo več vstopiti v restavracije, hotele, kulturne ustanove, objekte za prosti čas ter se ne smejo udeležiti prireditev ali športnih dogodkov, tudi ne z negativnim testom - ne glede na to, ali gre za antigen ali PCR test.

Peta stopnja začne veljati, ko bo preseženo "kritično" število 600 postelj za intenzivno nego.
začnejo veljati "omejitve osebnega gibanja" za necepljene. Vsi tisti, ki nimajo niti cepljenja niti veljavnega statusa okrevanja, bodo lahko zapustili svoj zasebni bivalni prostor le v izjemnih primerih, npr. za osnovno oskrbo (npr. nakupovanje) ali za pot na delo.
 

Lokalni ukrepi

Regijsko in lokalno se lahko pravila, ki veljajo po vsej Avstriji, še naprej poostrijo, tako da se lahko uvede tudi karantena. Podrobne informacije in kontaktni naslovi ter pomembne telefonske številke so na voljo na spletni strani Coronavirus-Ampel in na uradnih straneh državne vlade.

Koronavirus-semafor združuje in urejuje vse lokalne ukrepe po potrebi - na ravni zveznih dežel, okrajev in občin. Štiri barve na semaforju, ki jih bodo ocenjevali tedensko na novo, bodo dajale informacijo o stopnji tveganja okužbe s COVID-19 v Avstriji in o stopnji potrebnih ukrepov na regionalni ravni, npr., kje je obvezno nositi zaščito za usta in nos.

Več informacij najdete tukaj: corona-ampel.gv.at.
 
Aktualne informacije in nasvete za potovanja najdete na spletni strani avstrijskega ministrstva za notranje zadeve ter socialna in zunanja ministrstva:
 
Dodatne informacije: Slovenska gospodarska zveza